Gå till innehållet

Protester utanför riksdagen mot “Sveriges odugliga skogspolitik”

Fridays for future kommer fredag 14 april samlas utanför riksdagshuset för att protestera mot Sveriges kritiserade skogspolitik.

I nästa vecka träffas EUs miljöministrar på ett informellt möte i Uppsala. Fridays for future kommer därför under sin strejk på fredag den 14 april sätta fokus på Sveriges skogspolitik, som kritiserats av urfolk, forskare och aktivister. De anser att Sveriges klimatpolitik, och speciellt skogspolitik, är skadlig för den biologiska mångfalden, klimatet och samer. 

– Det är inget nytt att Sverige försöker lobba för en fortsatt vidrig skogspolitik inom EU. Sverige får inte utnyttja sin roll som ordförandeland för att ge en grönmålad bild av Sveriges skogsbruk. Ekosystem är inte förnybara och Sveriges skogspolitik innebär just nu högre utsläpp, minskad biologisk mångfald och fortsatt exploatering av samer och Sápmi, säger Karla Alfaro Gripe, 17, Fridays For Future. 

Hösten 2022 fastslog en studie att minst 19 procent av alla kalhyggen i Sverige sedan 2003 skett i gamla skogar som tidigare troligen aldrig avverkats, planterats eller såtts. I snitt minskar arealen av Sveriges gamla skogar med 1,4 procent per år och kommer troligen vara helt borta till år 2070. Sedan studien gjordes har avverkningstakten nått nya rekordnivåer.

På Arlanda, där majoriteten av EU-mötena hålls under Sveriges ordförandeskap, har dock skogsindustrin fått hela utställningsutrymmet för att visa upp sin bild av Sveriges skogspolitik
– Vi vill att EU-medlemsländerna ska vara medvetna om vad Sveriges skogspolitik innebär, och att de inte ska gå med på Sverige skogspolitik som innebär att fortsätta hugga ner och bränna skogen, säger Raquel Frescia Castaneda Monteverde, 23, Fridays For Future.

Strejk på fredag pågår mellan 9:00 och 11:00 på Tage Erlanders Plats utanför riksdagshuset för att uppmärksamma “Sveriges odugliga skogspolitik” under temat “forests are not renewable“.

Även i Finland har det demonstrerats mot landets skogsbruk, som i mångt och mycket liknar det svenska.

Läs även

Regeringen och skogsindustrin marknadsför ohållbart skogsbruk i EU
Ny skogssida ska avverka myter
Tusentals deltog i finska skogsdemonstrationer
Sammanställning av 45 studier: Ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring
Rekordstora avverkningar i Sveriges skogar

Källa: Pressmeddelande från Fridays For Future

Mer att läsa