Gå till innehållet

Tusentals deltog i finska skogsdemonstrationer

Ödemarksskog i Finland. Foto: Aleksi Stenberg, CC BY-SA 4.0, Länk

I sex finska städer gick i helgen demonstrationståg mot landets otillräckliga skydd av de sista naturskogarna.

Över tio miljöorganisationer arrangerade demonstrationerna som fick tusentals människor att tåga i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg, Joensuu och Raseborg. Ett av budskapen var att det måste bli ett slut på utarmningen av naturens mångfald och att skogens kolsänkor måste räddas.

– En majoritet av finländarna efterlyser ett stärkt skogsskydd, minskade skogsavverkningar och en begränsning av kalhyggen. Den sjätte vågen av massutdöendet av arter syns i de finska skogarna och förra året kollapsade våra kolsänkor. Vi kräver att den finska regeringen fattar snabba beslut som baserar sig på vetenskapliga fakta för att lösa dessa problem, säger Ida Korhonen, medlem i skogsgruppen i Finlands motsvarighet till Fältbiologerna; Luonto-Liitto.

Vill se ökat skydd och att löften hålls

Föreningarna bakom demonstrationen är besvikna på att Finlands regering inte håller sitt löfte om en politik som bygger på vetenskap och att stärka landets kolsänkor och stoppa utarmningen av den finska naturens biologiska mångfald.

Touko Sipiläinen, på Greenpeace i Finland:
– Skydd av gammelskog är enligt forskarna den viktigaste åtgärden för att stoppa utarmningen av naturens mångfald. Enligt en undersökning av Yle vill 80 procent av finländarna att det bildas fler naturskyddsområden. Det vore lättast att skydda de statsägda naturskogarna.

Förutom ett stärkt skydd av de statsägda naturskogarna vill föreningarna även se ökad finansiering för att främja frivilligt skydd av skogar med höga naturvärden på privatägd mark. Sammanlagt vill de se att 30 procent av Finlands skogar ska skyddas, mot nuvarande 6 procent.

– Jag vill att mitt yngsta barnbarn, som nu är två år, ska kunna vandra i våra skogar ännu år 2100, och att hennes barnbarn ska kunna göra samma sak när de är gamla. Att bevara skogarna och förbjuda kalhyggen är det enklaste och billigaste sättet att motarbeta klimatförändringen. Det borde vi kunna göra i Finland, säger biologen Matti Nummelin, sekreterare i föreningen Klimatmor- och farföräldrar, till HBL.

Snabb försämring för Finlands skogsfåglar

En undersökning av Finlands fåglar 2020 visade att mer än en fjärdedel av skogsfågelarterna nu är med på rödlistan och att arter som behöver gamla skogar drabbats hårdast. Det gäller till exempel lavskrikan som försvunnit från södra Finland, talltitan som sedan 1950-talet gått från att vara en av Finlands vanligaste arter till att nu vara starkt hotad.

Källor: HBL och Natur och miljö

Mer att läsa