Gå till innehållet

En av världens mest invasiva arter har nått Europa

En liten myra som kan ge ett smärtsamt stick har hittats i Italien. Nu varnar forskare för att den sydamerikanska arten kan sprida sig snabbt i Europa.

– Det var en stor överraskning att vi hittade den här arten i Italien, men vi visste att den här dagen skulle komma.

Det säger Mattia Menchetti vid institutionen för evolutionär biologi i Spanien. Han är huvudförfattare till en ny studie som beskriver hur eldmyran Solenopsis invicta etablerat sig på Sicilien med totalt 88 bon på ett 4,7 hektar stort område. Troligen har den funnits i området sedan 2019 eftersom lokalbefolkningen vittnat om att de blivit stungna av myran sedan dess.

Fyndet på Sicilien är första gången arten bekräftas i Europa och det är inga goda nyheter.
– Solenopsis invicta är en av världens mest invasiva arter. Den kan sprida sig alarmerande fort, berättar Mattia Menchetti.

En av världens dyraste invasiva arter

Det kan få stora konsekvenser. Inte bara för de människor som får känna på eldmyrans ökända sting, som både är smärtsamt och kan leda till allergisk chock. Den räknas också som världens femte mest kostsamma invasiva främmande art och ger negativ påverkan på ekosystem och jordbruk.

Myran har dels spridits via sjöfart och transporter, men de kan även flyga till nya områden för att etablera sina kolonier. För 100 år sedan levde myran bara i Sydamerika. Idag finns den i Australien, Kina, Karibien, Mexiko, i stora delar av USA och sedan 2023 även i Europa.

Trivs i jordbruksmark och städer

Forskarna har också gått igenom olika faktorer som kan avslöja hur myrorna sprider sig. Dels utifrån lämpliga livsmiljöer, men också genom klimatförändringar som kan öppna upp nya lämpliga områden för myran. I dagsläget verkar 7 procent av Europa ha lämpliga miljöer och klimat – framför allt jordbruksmarker, men även städer. Hela 50 procent av Europas städer anses sårbara för en invasion eftersom myran trivs i urbana miljöer. Till 2050 misstänker teamet bakom studien att områden så långt norrut som norra Tyskland kan ha lämpliga livsmiljöer för den lilla eldmyran.

Målet nu är att försöka stoppa myrorna redan på Sicilien den här gången med en flera år lång kamp för att utplåna myrorna och deras bon, samt övervaka att de inte sprider sig ytterligare.

Läs även

IPBES: Invasiva arter ett accelererande hot
• Hotad and stoppar hot från mussla
• Giftig, invasiv fjäril sprider sig i England
• Dålig kunskap om invasiva arter i Sverige
• Stor, glupsk och aggressiv – ny invasiv art upptäckt i Sverige
• Regeringen tar bort budget för att bekämpa invasiva arter
• Mindre aggressiva frökenfiskar vid öar med invasiva råttor
• Nytt däggdjur för Storbritannien upptäckt
• Lodjur tar invasiva mårdhundar i Finland
• En av världens mest invasiva arter sprider sig i Sverige

Källor: Current Biology och Science Daily

Mer att läsa