Gå till innehållet

En av världens mest invasiva arter sprider sig i Sverige

Ullhandskrabba. Lägg märke till de ulliga klorna och de fyra märkena strax bakom ögonen på ryggskölden. Det är säkra kännetecken för arten. Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0.

Det görs allt fler fynd av ullhandskrabba i Sverige. Det är oroande för den biologiska mångfalden.

– Den räknas som en av de mest invasiva arterna i världen oavsett om det är på land eller vatten, sa Erland Lettewall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till P4 Väst när den invasiva krabban hittades utanför Trollhättan nyligen.

Den kan leva både i sött och salt vatten och har även hittats i flera svenska hamnar, älvar och sjöar och det pågår en undersökning om hur spridd den är i Vänern. När biologen Andrea Kilströmer intervjuade fiskare runt om i sjön blev hon förvånad över svaren.

– Vi trodde inte att det skulle vara så många fynd som det var. Det är dåligt för Vänern, säger hon till SVT Värmland.

Krabborna tros komma hit med barlastvatten från fartyg som kommer från Asien. Det är dock ingen ny invasiv art. Det första fyndet i Sverige gjordes redan 1932.

Flera risker med en etablering

Riskerna med att ullhandskrabban sprider sig i våra ekosystem är flera. De kan konkurrera ut andra arter, de äter fiskrom, gräver gångar i sand och kan orsaka erosion och dessutom kan de sprida sjukdomar och parasiter som inhemska krabbor och kräftor har dåligt skydd mot.

Om du hittar en ullhandskrabba och är säker på att det är en sådan anser länsstyrelsen att krabban bör dödas. Den ska absolut inte släppas tillbaka i vattnet och eftersom de kan röra sig många kilometer även på land och klarar sig både i söt- och saltvatten bör den inte släppas ut på land heller. Dessutom bör du anmäla ditt fynd till länsstyrelsen eller rapportera in det via Invasivaarter.nu eller via ”Rappen”.

Så känner du igen en ullhandskrabba
Den är ungefär 10 centimeter bred över ryggskölden med ett "karaktäristiskt v-format jack mellan ögonen". Namnet har krabban fått av att klorna har tät "ullig" borst, men det gäller bara vuxna individer. Unga individer saknar borst, men alla ullhandskrabbor känns igen på fyra trubbiga "tänder" på ryggskölden bakom ögonen, skriver Havs- och vattenmyndigheten som också tagit fram ett faktablad för att lättare kunna skilja på olika arter krabbor.

Källor: P4 Göteborg, P4 Väst, Havs- och vattenmyndigheten och SVT Värmland

Mer att läsa