Gå till innehållet

Regeringen tar bort budget för att bekämpa invasiva arter

Den invasiva främmande växtarten jätteloka, som kan bli tre meter hög och få en 10 cm tjock stjälk. Växtsaften kan i kombination med solljus ge svåra brännskador på huden. Foto: GerardM at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0

Invasiva främmande arter klassas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och arbetet för att bekämpa dem har under två år haft en budget på 55 miljoner kronor. Nu tas posten helt bort och blir till noll kronor i regeringens budget för 2023 till länsstyrelsens art- och naturenhet.

Invasiva främmande arter sprider sig så kraftigt att de konkurrerar ut våra inhemska arter.

– Det är väldigt allvarligt – invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Invasiva främmande arter försvagar ekosystemen och vi människor är beroende av friska och fungerande ekosystem, säger Anna Sandström på Världsnaturfonden WWF till P4 Kristianstad.

Beskedet kom som en chock för länsstyrelsen. Nils Carlsson, chef på art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne, är kritisk till beslutet och säger i ett annat inslag hos P4 Kristianstad att detta innebär att många av de insatser som gjorts kan bli bortkastade eftersom de invasiva främmande växtarterna kan ta tillbaka områden som skötts under den senaste perioden. Han oroar sig nu för att invasiva främmande arter kommer kosta samhället och markägare stora summor i framtiden när inte länsstyrelsen kan göra mycket annat än att “stå och titta på när de sprider sig”.

2021 konstaterade Naturvårdsverket att kunskapen om invasiva arter i Sverige är dålig. De pekar ut dessa arter som “ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år”, men bara hälften av alla svenskar kan namnge någon invasiv art och ännu färre vet hur de ser ut enligt en undersökning.

Några som satsat på att ta fram information om invasiva främmande växtarter på egen hand är Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) som bland annat gjort utbildningsmaterial, material till yrkesverksamma och informationstexter om alla invasiva främmande växtarter.

Klimat- och näringslivsdepartementet skriver i ett mail till P4 Kristianstad att den strypta budgeten beror på att satsningen under åren 2021 och 2022 inte får förlängt.

Källor: P4 Kristianstad och P4 Kristianstad

Mer att läsa