Gå till innehållet

Stor, glupsk och aggressiv – ny invasiv art upptäckt i Sverige

I början av året tog regeringen bort budgeten för att bekämpa invasiva arter. Nu har en ny invasiv art hittats som förväntas förändra ekosystem under ytan.

Det är första gången större rovmärla (Dikerogammarus villosus) hittas i Norden. Fynden gjordes på tre platser i Vättern, så det troliga är att den redan är relativt spridd. Även om den bara blir upp till tre centimeter lång så är den betydligt större och kraftigare än andra svenska kräftdjur. Den är också aggressivare och dödar fler byten än den äter upp. Därför förväntas större rovmärla konkurrera ut flera inhemska arter i Sverige, på samma sätt som den tidigare gjort i bland annat Polen, Tyskland och Storbritannien.

– Sannolikheten att den kommer sprida sig runt stora delar av Vättern inom några år är tyvärr stor, säger Ulf Bjelke, limnolog på SLU Artdatabanken.

Att utrota arten bedömer Havs och Vattenmyndigheten vara omöjligt. Däremot kan man försöka hindra att den sprids till andra områden. Till Vättern spreds den troligen via båtar eller annan utrustning som flyttas mellan vatten.

För att minska risken att arten sprids vidare ombeds alla som vistas i Vättern att tömma ut allt vatten från båten eller utrustningen, torka och rengör all utrustning som använts i ett vatten innan det flyttas till ett annat vatten.

Läs även

Källa: Havs och vattenmyndigheten

Mer att läsa