Gå till innehållet

Lodjur tar invasiva mårdhundar i Finland

Lodjur. Foto: Marie Mattsson

Finland håller på att ta fram en ny förvaltningsplan för rovdjur. I den lyfts det fram att lodjur kan decimera bestånd av de invasiva mårdhundarna.

Forskning i Finland har visat att lodjur inte bara äter rådjur och harar, de tar även mindre rovdjur såsom mårdhundar. I vissa områden kan de decimera mårdhundarnas lokala bestånd kraftigt och minskar därmed de invasiva rovdjurens påverkan på den biologiska mångfalden. Detta framhålls i en ny förvaltningsplan för finska rovdjur som Jord- och skogsbruksministeriet i Finland håller på att ta fram.

Det är inte bara mårdhundar som lodjur kan ge sig på. Tidigare studier har visat att de även tar rödrävar och ett annat invasivt rovdjur: minken. En studie från Sverige visade att lodjur ligger bakom ungefär 14 procent av alla dödsfall hos vuxna rävar och att lodjur håller nere populationen av rävar, vilket i sin tur har en positiv effekt på exempelvis harar och skogshöns.

Trots att lodjur har rådjur som främsta bytesdjur har de dessutom en positiv effekt på antalet rådjur i ett område eftersom rävar kan ta så mycket som 90 procent av alla nyfödda rådjurskid.

Förutom lodjur kan mårdhundar även tas av vargar och rödrävar och de kan också konkurreras ut av grävlingar.

I dagsläget finns det drygt 2 100 lodjur i Finland som är äldre än ett år. Det kan jämföras med Sveriges ungefär 1 250 lodjur.

Fakta: Lodjur

Under 2022-2023 års inventering konstaterades att det finns omkring 1 417 lodjur i Sverige. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är satt till minst 870 individer. Detta referensvärde kan liknas vid en varningslampa, skriver länsstyrelsen i Östergötland. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, men enligt Sveriges regler kan en art som har gynnsam bevarandestatus utsättas för jakt.

Lodjur har sin parningstid i mars-april och i maj-juni föds ungarna. Ungarna stannar hos sin mor i 9-10 månader innan de klarar sig själv – det vill säga till februari-april året efter.

Licensjakten inleds i mars och pågår som längst till 15 april, det vill säga under parningstiden. Enbart 13 procent av Sveriges befolkning är positiva till jakt på lodjur.

Nyheter om lodjur:

Läs även

• Statistik och bakgrund till den pågående lodjursjakten
WWF satsar på innovationsfond för rovdjur
• Allt närmare att Storbritannien får tillbaka lodjur
Kan uttern konkurrera ut minken och därmed gynna fåglar?

Källor: Management plan for the lynx population in Finland, Jägaren och Jakt & jägare

Mer att läsa