Gå till innehållet

20 nyckelarter för att återskapa natur och biologisk mångfald

En ny studie har tagit fram en lista på de mest effektiva arterna för att förbättra den biologiska mångfalden. I Europa rör det sig om visent, bäver, ren, varg och lodjur.

Forskarna från organisationen Resolve och FN:s miljöprogram World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) har i sin studie undersökt vilka större däggdjur som skulle vara effektivast för att förbättra den biologiska mångfalden och vilka områden de skulle kunna återfå. Dessa utvalda 20 nyckelarterna har alla en effekt på hela ekosystemet och är därför en effektiv strategi för att förbättra den biologiska mångfalden.

Som exempel på vilken effekt dessa åtgärder kan ha nämns hur vargar återintroducerades i Yellowstone nationalpark i USA på 1990-talet vilket fick en enorm och fortlöpande påverkan genom att återetablera balansen mellan rovdjur och växtätare. Det gynnade växtligheten och många andra arter, så som bävrar. Det finns också studier som visar att områden med intakta sammansättningar av stora däggdjur också lagrar stora mängder kol.

– Vi befinner oss nu i ett kritiskt årtionde för naturen: FN:s årtionde för återställande av ekosystem. Ett prioriterat nästa steg skulle vara en uttalad ambition på internationell och nationell nivå att återställa stora däggdjurspopulationer. Utbredd, effektiv återställande av naturen kommer inte att vara möjlig utan stöd från regeringar, viktiga naturvårdsaktörer och finansiärer, säger Joe Gosling, programansvarig för studien hos UNEP-WCMC.

Hur många stora däggdjur har försvunnit från området sedan år 1500? I stora delar av världen har fler än tre stora däggdjur försvunnit de senaste 700 åren. Det gäller bland annat södra Sverige. Bara 15 procent av världens yta har kvar de stora däggdjur som fanns i området år 1500. Källa: Vynne C. et al., 2022

Forskarna tog också fram 190 områden, kallade “ecoregions”, som är lämpliga för att återintroducera stora däggdjur. I Europa lyfts visenter, vargar, bävrar, renar och lodjur fram som nyckelarter och at det finns 35 lämpliga områden som de skulle kunna återfå. I Nordamerika rekommenderar forskarna satsning på brunbjörn, svartbjörn, bison och järv och i Afrika flodhästar, geparder, topier, vildhundar och lejon.

– Våra rekommendationer kanske inte är lämpliga överallt ännu – lokala bedömningar kommer att avgöra om till exempel jakttryck eller brist på lämpliga byten innebär att andra saker måste åtgärdas innan ett återintroduktionsprogram påbörjas. Våra fynd visar dock att det finns enorma områden i världen som kan vara lämpliga för restaurering av stora däggdjur, säger Joe Gosling.

Källor: FN:s miljöprogram och Ecography

Mer att läsa