Gå till innehållet

Bara 13 procent är positiva till lodjursjakt

En ny undersökning har intervjuat svenskar om deras uppfattning i olika jaktfrågor. Det verkar finnas ett starkt stöd för ökad hänsyn till vilda djur.

Den 1 mars startar licensjakten på det fridlysta lodjuret i Sverige. Att döma av en genomgång som Svensk jakt har gjort verkar det i år bli en betydligt större jakt än under 2021 då 83 lodjur fick skjutas i landet.

Stödet för lodjursjakt är dock väldigt svagt i Sverige. Enligt en ny undersökning gjord via YouGov, på uppdrag av World Animal Protection Sverige och Svenska Rovdjursföreningen, är 63 procent negativa eller mycket negativa till licensjakt på lodjur och bara knappt 13 procent är positiva.

I undersökningen deltog ett representativt urval av drygt tusen svenskar och fick svara på frågor om jakt och vilda djur i Sverige. Förutom åsikterna om lodjursjakten framkom även följande:

  • 67 procent är negativa eller mycket negativa till att det föds upp djur i Sverige för att sedan släppas ut för att skjutas, som till exempel gräsänder och fasaner.
  • 72 procent är negativa eller mycket negativa till att jakt tillåts på djur under tider på året då de har ungar, parningstid eller kan vara dräktiga.
  • Nästan 3 av 5 anser att jakt bör minimeras så att den inte får genomföras bara för nöjes skull.
  • Ungefär 70 procent av de tillfrågade vill att Sverige skapar särskilda områden med totalt jaktförbud.
  • Drygt tre av fyra intervjuade är negativt inställda till att det i Sverige är lagligt att använda så kallade levandefällor, som innebär att de fångade djuren hålls fast genom att stängas in i burar eller fångas med snaror eller nät.

– Undersökningen visar tydligt att många svenskar är bekymrade över hur jakten påverkar djurens välfärd. Vi välkomnar det här starka stödet för att de vilda djuren i Sverige ska få ett bättre skydd. Det är viktigt att vilda djur inte utsätts för onödig stress eller onödigt lidande, i synnerhet inte under årstider som i sig kan vara en utmaning för dem, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Magnus Orrebrant, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen, kommenterar undersökningen så här:

– Förutom att jakten beroende på hur den genomförs kan vara stressande för djuren, så som löshundsjakt mot rovdjur och jakt när djuren har ungar, finns i Sverige i dag jaktformer som kan vara särskilt problematiska ur djurskyddssynpunkt. Undersökningen visar att vår oro delas av många svenskar, när det handlar om jaktformer som levandefällor, poängtävlingar för att skjuta så många rovdjur som möjligt, fåglar om föds upp enbart för jakt och pilbågsjakt.

Fakta: Lodjur

Under 2022-2023 års inventering konstaterades att det finns omkring 1 417 lodjur i Sverige. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är satt till minst 870 individer. Detta referensvärde kan liknas vid en varningslampa, skriver länsstyrelsen i Östergötland. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, men enligt Sveriges regler kan en art som har gynnsam bevarandestatus utsättas för jakt.

Lodjur har sin parningstid i mars-april och i maj-juni föds ungarna. Ungarna stannar hos sin mor i 9-10 månader innan de klarar sig själv – det vill säga till februari-april året efter.

Licensjakten inleds i mars och pågår som längst till 15 april, det vill säga under parningstiden. Enbart 13 procent av Sveriges befolkning är positiva till jakt på lodjur.

Nyheter om lodjur:

Källa: World Animal Protection

Mer att läsa