Gå till innehållet

Mindre aggressiva frökenfiskar vid öar med invasiva råttor

Plectroglyphidodon lacrymatus heter Jewel damselfish på engelska, vilket blir ungefär juvelfrökenfisk på svenska. Foto: Rickard Zerpe, CC BY 2.0

När ett ekosystem rubbas kan det få oväntade effekter i närområdet.

Forskare vid Lancaster university undersökte tio ensligt belägna öar i Indiska oceanen. På fem av dem hade svartråttor etablerat sig på 1600-talet från besökande skepp. Fem av öarna hade klarat sig undan den invasiva, främmande arten. Forskarna upptäckte att runt öar med svartråttor uppträdde juvelfrökenfisken Plectroglyphidodon lacrymatus mindre aggressivt. Anledningen är en indirekt påverkan av svartråttorna på land.

Öar med svartråttor har nämligen betydligt mindre antal häckande sjöfåglar – upp till 720 gånger färre – eftersom råttorna äter både deras ägg och ungar. När det under flera hundra år häckat så mycket färre fåglar får det konsekvenser i hela ekosystemet. En sådan effekt är att det blir mycket mindre fågelbajs i vattnet runt omkring öarna. Forskarna kunde mäta att kvävenivåerna var 251 gånger lägre runt öarna med råttor. Det innebär i sin tur mindre växtlighet och det påverkar till slut även juvelfrökenfisken. Den hör nämligen till de fiskar som “odlar” alger bland korallerna. I områden runt öar utan råttor finns mycket näring i vattnet och där försvarar frökenfiskarna aggressivt sina små revir, som kan vara mindre än en halv kvadratmeter (i snitt 0,48 kvadratmeter). I områden med svartråttor och därmed mindre näring tvingas frökenfiskarna ha större revir (i snitt 0,62 kvadratmeter) och det var fem gånger så ovanligt att fiskarna uppträder aggressivt, jämfört med sina släktingar i näringsrikare korallrev som måste försvara sina små revir mer offensivt.

– Vi tror att närvaron av råttor sänker den näringsmässiga nyttan av reviret till den grad att det nästan inte är värt att kämpa för, vilket är vad vi observerar med dessa beteendeförändringar, berättar Rachel Gunn, som genomförde studien vid Lancaster University.

Studien visar att råttorna inte bara påverkar fåglarnas häckningar utan att det får en lång rad konsekvenser både till land och i vattnet runtomkring. Troligen får även frökenfiskarnas minskade aggression i sin tur effekter.

– Deras aggressivitet mot andra fiskar kan påverka hur dessa fiskar rör sig och använder revet. Vi vet ännu inte vilka konsekvenserna av denna beteendeförändring kommer att bli, men ekosystemen utvecklar en känslig balans över långa tidsperioder, så alla störningar kan få konsekvenser för ekosystemet i stort, fortsätter Rachel Gunn.

Tidigare fall har dock visat att det sker en snabb återhämtning när “råttöar” blir av med de invasiva råttorna. Det har också visat sig att råttorna kan få andra oväntade konsekvenser på öar – exempelvis att antalet kokospalmer ökar kraftigt.

Källor: Nature Ecology & Evolution och Lancaster university

Mer att läsa