Gå till innehållet

Domstol: Skogs­styrelsen tillämpar inte miljöbalken

Mark- och miljödomstolen anser att Skogsstyrelsen inte tar tillräcklig hänsyn till skyddade arter och påverkan på vatten.

– Domarna visar att Skogsstyrelsen låter bli att pröva anmälda skogsavverkningar mot kraven i miljöbalken, och domstolens bedömning är att myndigheten “generellt och medvetet” underlåter att följa lagen, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Domarna gäller 33 avverkningsanmälningar som passerat Skogsstyrelsens automatiska granskning och som Naturskyddsföreningen överklagat eftersom de “blundar för nästan samtliga inrapporterade fynd av fridlysta arter i skogen och bortser helt från skogsbrukets påverkan på vatten”.

“Myndigheten måste göra sitt jobb”

Mark- och miljödomstolen ger Naturskyddsföreningen rätt och slår fast att den automatiska granskningen är en alltför grov sållning av skyddade arter. Dessutom anser domstolen att Skogsstyrelsen “generellt och medvetet låter bli att tillämpa miljöbalken”.

– Sveriges skogsekosystem är under hård press och utvecklingen för miljön i skogen är negativ. Nu måste den ansvariga myndigheten göra sitt jobb och skydda de arter och det vatten som behöver skyddas när skogar avverkas, säger Beatrice Rindevall.

“Ny skogspolitik från 70-talet”

Dessa brister sker samtidigt som Skogsstyrelsen i egna rapporter konstaterat att det är ett allvarligt läge för biologisk mångfald i skogen och att trenden för miljömålen i skogen är negativ. 2021 konstaterade Vanja Strand, regional samordnare för miljömålsuppföljningen på Skogsstyrelsen, att miljömålet Levande skogar inte kommer att nås i något av Sveriges län till år 2030. Sedan dess har avverkningarna slagit rekord och miljöbudgeten för att skydda natur minskat kraftigt för att sedan höjas igen till viss del.

I förra veckan utannonserades Sveriges regering att det ska tas fram en ny skogsutredning. Tongångarna under pressträffen och i uppdraget kommenterade WWF så här:

– Pressträffens fokus på ökad produktion av skogsbiomassa andades en återgång till en förklädd produktionsinriktad skogspolitik från 1970-talet. Här har skogsindustrins önskemål tydligen fått regeringens öra, säger Peter Roberntz, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa