Gå till innehållet

Kraftig minskning av miljöbudgeten kommande åren

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Efter att det utannonserats att pengar från järnvägsunderhåll läggs på bilvägar, bidrag till elbilar slopas plötsligt och att en tredjedel av reformutrymmet i budgeten läggs på bensin, diesel och bilresor var det kanske väntat att nya budgetförslaget skulle innebära nedskärningar på miljöområdet. Så blev det också.

Det blir kraftiga, gradvisa nedskärningar på i stort sett alla områden i “Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård” de kommande åren. Det får hård kritik av miljöorganisationerna:

– Det har blivit tydligt att Tidöpartnerna inte grundar sin politik i verkligheten eller tar klimathotet på allvar. Den här budgeten är en grå svekbudget för ökad förbränning som tar oss längre ifrån att nå klimat- och miljömålen, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

– Budgeten är en stor besvikelse och visar att regeringen inte har tagit till sig vad vetenskapen så tydligt pekar på. En tredjedel av regeringens reformutrymme läggs nu på subventioner av bensin, diesel och ett ökat bilresande. Förutom att öka utsläppen kommer det att ta längre att ställa om samhället. Att montera ned miljö- och klimatbudgeten och kraftigt öka de fossila subventionerna kommer att ge oåterkalleliga effekter på utsläppen och vår möjlighet att klara 1,5-gradersmålet, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Särskilt hårt drabbas budgeten för skydd av värdefull natur. Från dagens budget på 1,7 miljarder sänks det till 1,1 miljarder 2023 och 2024 och till enbart 0,69 miljarder år 2025. Det kommer med andra ord bildas färre naturreservat och bli svårare för skogsägare att få betalt för om deras mark anses skyddsvärd.

– Regeringen konstaterar att miljömålet levande skogar inte nås, samtidigt så skär man ner på både skötsel och skydd av värdefull natur. Rödlistan växer, urfolks traditionella marker exploateras, regeringen är medvetna om detta och verkar helt strunta i det, säger Erika Bjureby på Greenpeace.

– Regeringen aviserar mer än en halvering av hela miljöbudgeten under mandatperioden. Redan nu minskas medlen för värdefull natur mycket kraftigt. Det är otroligt allvarligt och är en politik som inte tar ansvar för att hantera naturkrisen. Det finns ett stort behov av att skydda mer skog, hav och natur, både av klimatskäl och för att värna hotade arter, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Fram till 2025 kommer den årliga budgeten minska med över 100 miljoner kronor för Naturvårdsverket, nästan 130 miljoner kronor mindre går till miljöövervakning, åtgärder för värdefull natur slaktas från över 2 miljarder i år till 910 miljoner år 2025 och åtgärder för havs- och vattenmiljö minskas med över 500 miljoner de kommande tre åren.

– Jag är rent ut sagt förtvivlad. Den kraftiga sänkning som nu görs inom miljöområdet kommer att få stora konsekvenser för vår möjlighet att rädda den svenska naturen. Nedskärningen kommer också kraftigt påverka våra möjligheter att leva upp till såväl våra nationella som internationella miljömål, säger Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik på WWF.

Hela klimatbonusen (6,9 miljarder 2022) tas bort efter 2023 och sammanlagt minskar utgifterna för allmän miljö- och naturvård från 23,7 miljarder 2022 till 9,9 miljarder år 2025.

Källor: Regeringen, Greenpeace och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa