Gå till innehållet

Dieselavgaser ökar dödlighet hos humlor

Dieselavgaser kan orsaka luftvägs- eller lungsjukdomar hos människor. Nu visar forskare att även humlor skadas och får "markant ökad dödlighet".

Att luftföroreningar från fordon är ett problem för våra pollinatörer har visats i bland annat en tidigare studie från Storbritannien och USA. Det blir också sämre skördar i närheten av luftföroreningar från fordonstrafik och utsläpp från dieselmotorer har visat sig gynna bladlöss. I år har det släppts två nya studier som visar att humlor skadas av dieselavgaspartiklar.

I den ena studien gjorde forskarna tester på mörk jordhumla. Humlorna fick i sig avgaser som motsvarade födosök på blommor i närheten av en väg. Det visade sig att humlornas tarmflora kraftigt försämrades, vilket ledde till försvagad immunitet och motståndskraft mot sjukdomar. De drabbades därmed av ökad dödlighet.

“Dödligheten ökade markant”

Den andra studien fokuserade på hur partiklarna påverkade immunförsvaret och kunde visa att redan efter tio dagar fick humlorna en betydligt mindre fetthalt än humlor som åt normal föda.

– Den minskade fetthalten är ett tecken på att partiklarna utlöser avgiftningsprocesser i humlornas kroppar, vilket är förknippat med ökad energiförbrukning. Dessa studier tyder också på att dagligt intag av avgaspartiklar via maten utsätter humlorna för stress. Vi observerade att deras dödlighet ökade markant, säger huvudförfattaren Frederic Hüftlein, doktorand vid forskargruppen Animal Ecology.

En av de främsta orsakerna till insektsnedgången

I båda studierna fick humlorna i sig partiklarna via sin föda. Det verkade inte som att humlorna får negativa hälsoeffekter om partiklarna inhaleras. Det krävdes också att humlorna åt en betydande del av sin föda från förorenade blommor för att de skulle få försämrade värden. Om enbart någon måltid ibland då och då innehöll partiklar, kunde inga förändringar påvisas.

– Sedan ungefär tio år tillbaka har en snabb minskning av antalet insekter observerats i många regioner i världen. Denna utveckling är oroande eftersom insekter utför eller bidrar till många viktiga ekosystemtjänster som pollinering, nedbrytning av organiskt material och skadedjursbekämpning. De utgör också en oumbärlig länk i näringsvävarna. Det står nu klart att miljöföroreningar är en av de främsta orsakerna till denna nedgång, säger Christian Laforsch, ordförande för Animal Ecology, med hänvisning till det nära tvärvetenskapliga samarbetet i BayÖkotox-projektet.

Andra faktorer för minskade insektspopulationer har konstaterats vara intensivt jordbruk med bekämpningsmedel. den globala uppvärmningen och ljusföroreningar.

Läs även

• Luft­föroreningar kan vara ännu en faktor bakom insekters massdöd
• Luft­föroreningar påverkar tarmfloran
Luft­föroreningar stör flugors parning
• Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer
• Minskade luftföroreningar ger större skördar
Häckar minskar effektivt luftföroreningar

Källor: Phys.org, Ecology and Evolution och Journal of Hazardous Materials

Mer att läsa