Gå till innehållet

Luft­föroreningar stör flugors parning

Ännu en studie visar hur vanliga luftföroreningar drabbar insekter och därmed också exempelvis pollinering.

Tidigare studier har visat att luftföroreningar kraftigt minskar både antalet pollinatörer och antal besök på blommor. Dessutom minskar jordbrukets skördar så pass mycket att det enbart i Sverige handlar om ett produktionsbortfall på minst en miljard kronor per år enligt IVL.

Luftföroreningar orsakar också bildandet av ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar. Både kväveoxider och kolväteföreningar kommer främst från fordonstrafiken, men uppstår även vid vedeldning.

I en ny studie har forskare tittat på hur ozon påverkar så kallade bananflugor och deras släktingar. De fann att de feromoner som är nödvändiga för att flugorna ska hitta en partner försämrades kraftigt när de utsattes för halter av ozon på 100 ppm. Det motsvarar en relativt kraftigt förorenad stad i världen. I Sverige ligger de flesta städer på 50-70 ppm medan värden en bra bit över 100 ppm har uppmätts i bland annat städer i Mexiko och Kina.

När flugorna utsattes för dessa luftföroreningar blev honorna inte attraktiva för hanarna. Istället blev ozonpåverade hanar mer intresserade av andra hanar.

– Vi visste att förhöjda ozonnivåer skulle kunna påverka insekternas parningssystem och feromoner. Ändå blev vi chockade över att även svagt förhöjda ozonkoncentrationer hade så starka effekter på flugornas beteende. Egentligen ville vi till en början fokusera på samspelet mellan hanar och honor. Vi kunde förklara att hanarna började uppvakta varandra efter en kort ozonpåverkan, eftersom de uppenbarligen inte kunde skilja ozonbehandlade hanar från honor. Vi hade dock inte tänkt på detta tidigare. Därför blev vi ganska förbryllade över beteendet hos de ozonexponerade hanarna, som ställde upp sig i långa uppvaktningskedjor, skriver författarna.

Bill Hansson, chef för avdelningen för evolutionär neuroetologi berättar att insekter och deras feromoner har utvecklats under miljontals år, men att luftföroreningarna historiskt sett bara ökat dramatiskt sedan industrialiseringen.
– Det är osannolikt att insekternas kommunikationssystem, som har utvecklats under evolutionens gång, kommer att kunna anpassa sig till nya förhållanden på kort tid om feromonerna plötsligt inte längre finns där. Den enda lösningen på detta dilemma är att omedelbart minska föroreningarna i atmosfären.

Att använda sig av feromoner för att hitta en partner är väldigt vanligt i insektsvärlden och det är långt ifrån bara bananflugor som använder sig av det. Forskarna bakom studien tror att även pollinerare som bin och fjärilar får sämre chans att föröka sig på grund av luftföroreningarna. Att minska luftföreningarna blir därför av stor vikt för världens livsmedelsproduktion.

Läs även:

Minskade luftföroreningar ger större skördar
Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft
• Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper
• Häckar minskar effektivt luftföroreningar

Källor: Max Planck Institute och Nature

Mer att läsa