Gå till innehållet

Minskade luftföroreningar ger större skördar

Luftföroreningar från fordon försämrar skördar. Foto: JGkatz Jeffrey G. Katz, CC BY 3.0

Att luftföroreningar från trafiken drabbar vår hälsa på olika sätt är välkänt, likaså att de slår hårt mot pollinatörer. Nu visar en ny studie att även jordbrukets skördar blir mindre av luftföroreningar.

Studien från Stanford University och University of California, som publicerats i Science Advances, visar att det finns stora vinster att göra genom att minska luftföroreningar i form av kvävedioxid – en vanlig förorening från trafik som går på fossila bränslen. Med hjälp av satellitbilder och data över både skörd av olika grödor och hur stora luftföroreningarna är på olika platser har forskarna kunnat visa att utsläppen har en stor påverkan. Kvävedioxid drabbar grödorna både direkt genom att skada celler och indirekt genom att underlätta bildandet av ozon, vilket är känt att minska skördar.

Resultatet visar att genom att halvera luftföroreningarna skulle exempelvis Kinas vintergrödor kunna ge 25 procent mer och sommargrödorna 15 procent. I västra Europa skulle skördarna öka med 10 procent.

– De åtgärder som kan vidtas för att minska kväveoxidutsläppen, till exempel elektrifiering av fordon, bromsar även klimatförändringen och förbättrar den lokala luftkvaliteten och människors hälsa. Den viktigaste slutsatsen av den här studien är att fördelarna för jordbruket av dessa åtgärder kan vara mycket stora, tillräckligt för att underlätta utmaningen att föda en växande befolkning, säger medförfattaren Jennifer Burney vid University of California.

Om allt fler går över till elbilar kommer det alltså ha en positiv effekt på jordbruksskördar, men hur lokal är effekten? Skulle det till och med märkas på ett fält om bonden går över till eldrivna jordbruksmaskiner? Studiens huvudförfattare David Lobell svarar i ett mejl:
– Bra fråga. Om en enskild bonde byter skulle det troligen inte göra någon större skillnad, men om alla bönder byter till el kan det ha en betydande effekt på lokala utsläpp, troligtvis ingen stor effekt, men jag vet faktiskt inte.

Källor: Stanford university och Science Advances

Mer att läsa