Gå till innehållet

Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer

Trafik i London. Foto: Allen Watkin, CC BY-SA 2.0.

I en ny studie visar forskare hur luftföroreningar kraftigt minskar både antalet pollinatörer och antal besök på blommor. Studien gjordes med nivåer av föroreningar långt under de uppmätta värdena i exempelvis Storbritannien och USA.

Forskarna från University of Reading, UK Centre for Ecology & Hydrology och University of Birmingham gjorde testen i ett område där föroreningarna av ozon och kvävedioxid låg 40-50 procent under vad som i USA anses säkra för miljön. I själva verket överstiger nivåerna både i USA och Storbritannien ofta dessa nivåer. Ozon-nivåerna i USA ligger fortfarande i snitt oftast över den bestämda nationella säkerhetsnivån och kvävedioxidnivåerna är i snitt i hela landet på ungefär 50 procent av nivån som anses säker. I Storbritannien ligger föroreningsnivåerna “illegalt högt” på 75 procent av alla uppmätta platser i städer.

När forskarna kontrollerade pollinatörers besök på blommor upptäckte de att även med låga nivåer av luftföroreningar, långt under de som uppmätts på många håll i världen, hittades 62-70 procent färre pollinatörer, 83-90 procent färre blombesök av pollinatörer och att pollineringen försämrades med 14-31 procent. Forskarnas teori är att luftföroreningar gör att pollinatörer får svårare att hitta till blommor med luktisnnet.

– Vi visste från tidigare försök i labbmiljöer att dieselföroreningar kan ha negativa effekter på pollinerande insekter, men den påverkan vi såg i fält var mycket mer dramatisk än vi hade förväntat oss, sa Robbie Girling, vid University of Reading.

Det är inte bara pollinatörer som drabbas. 2019 var luftföroreningar den fjärde största riskfaktorn i världen när det gäller för tidig död hos människor. EU-kommissonen har klassat det som det näst största miljörelaterade problemet efter klimatförändringarna och många europeiska städer har utsläpp över de tillåtna nivåerna.

Världshälsoorganisationen (WHO) har släppt en rapport som bland annat visade att 93 procent av barnen i världen utsätts för luftföroreningar som ligger över WHO:s riktlinjer. Det innebär en allvarlig risk för deras hälsa och utveckling och enbart under 2016 dog 600 000 unga i världen i skador som kan förklaras av luftföroreningar.

Källor: University of Reading och Environmental Pollution

Mer att läsa