Gå till innehållet

Halvering av nattfjärilar på platser med belysning

Nattfjärilen askfliksmätare. Foto: Erik Hansson

En ny studie från Storbritannien visar att artificiellt ljus kan ha stor, lokal påverkan på nattfjärilar.

Jorden blir allt mer upplyst av artificiellt ljus. LED-tekniken har gjort det billigare att installera lampor och andelen artificiellt upplysta platser ökar med flera procent årligen. Samtidigt kommer allt fler studier fram till att det inte är bra för naturen. Ljusföroreningar förstör korallers reproduktion, drabbar fladdermöss, anses vara en stor anledning till insektsdöden, får havsfåglar att stranda och ger sämre pollinering på natten.

Nu har en ny studie i Storbritannien kommit fram till att det finns 52 procent färre nattfjärilslarver i LED-upplysta miljöer med häckar och buskar jämfört med områden utan belysning. Det visade sig också vara färre larver vid LED-lampor (-52%) än vid lampmodeller baserade på natrium (-41%). Även i gräsmarker påverkades larver av LED-ljus och minskade med ungefär en tredjedel. I dessa miljöer märktes dock ingen större skillnad mellan mörka områden och de som var upplysta av natriumbaserade lampor.

Stör nattfjärilar och därmed ekosystem

Detta beror troligen på att LED-lampor producerar mer blått ljus, vilket anses påverka insekter mer. De dras till ljuset istället för att leta efter mat och blir därmed lättare byten för rovdjur och hindras att göra sina vanliga uppgifter som att lägga ägg.

Nattfjärilar är viktiga pollinatörer och dessutom viktig föda för fåglar, fladdermöss och andra djur. Tidigare studier har visat att de minskat i Storbritannien med en tredjedel på 50 år.

Forskarna bakom studien berättar för The Guardian att LED-ljus dock har potential att vara betydligt bättre eftersom det kan dimmas och användas tillsammans med rörelsesensorer och kan förses med billiga filter för att ta bort det blåa ljuset. Dessutom är LED-ljus energieffektiva.

– Ljusföroreningar är en av få orsaker till förlusten av biologisk mångfald som har enkla och omedelbara lösningar. Vi behöver en balans mellan att skydda både allmän säkerhet och vilda djur, genom att se till att belysningen är väl utformad, hålls borta från viktiga livsmiljöer och tänd under begränsade tider, säger Darren Evans vid Newcastle University, till The Guardian.

Stor skillnad på stad och landsbygd

Forskarna skriver också i sin studie att de beräknat att 1,1 procent av hela Storbritannien är upplysta lika mycket som platserna i studien. I städer och förorter var andelen hela 15,5 procent, på landsbygden bara 0,23 procent och i lövskogar 0,68 procent.

– Således drar vi slutsatsen att effekten av direktbelysning av gatlyktor förmodligen har varit en mindre bidragande orsak till långsiktiga nationella minskningar av nattfjärilslarver hittills. Våra resultat visar dock att det kan vara en mycket betydande lokal faktor. Med tanke på den pågående expansionen av artificiell nattbelysning kan skadliga effekter från utomhusbelysning på nattlevande insekter bli mer omfattande i framtiden, skriver forskarna i sin studie.

Källor: Science Advances och The Guardian

Mer att läsa