Gå till innehållet

Häckar minskar effektivt luftföroreningar

Häck av bok. Foto: I.Sáček, senior, CC0

Luftföroreningar orsakar en stor mängd dödsfall årligen runt om i världen. I en ny studie kommer forskare fram till att häckar är ett effektivt sätt att minska föroreningarna i städer.

2019 var luftföroreningar den fjärde största riskfaktorn i världen när det gäller för tidig död. EU-kommissonen har klassat det som det näst största miljörelaterade problemet efter klimatförändringarna och många europeiska städer har utsläpp över de tillåtna nivåerna.

I den nya studien har forskare vid University of Surrey undersökt utsläppsnivåerna på en gata i centrala London. De kom fram till att en häck längs gatan minskar de trafikbaserade utsläppen “betydande” på upp till 1,7 meters höjd. Störst effekt uppmättes runt en meters höjd. Det innebär att häckar förbättrar den inandade luften för gångtrafikanter, barn och cyklister.

Studien kom också fram till att utsläppen varierade kraftigt med en lång rad faktorer så som vinden, häckens egenskaper och källan till utsläpp.

– Det är så många faktorer som har inverkan på luftkvaliteten och det saknas detaljerade studier om vilken faktisk påverkan som grönskan har för att göra luften renare – eller smutsigare. Denna studie gör viktiga framsteg, men det krävs mycket mer forskning för att korrekt förstå hur man bäst hjälper till att skingra luftföroreningar i städer i komplexa byggda miljöer, säger Prashant Kumar vid Global Centre for Clean Air Research (GCARE).

Förutom att häckar minskar föroreningarna har de också andra positiva effekter för naturen. De kan fungera som spridningskorridorer och skydd för djur i en allt mer splittrad och uppdelade natur. Om inhemska växter används för att skapa häckarna, till exempel hagtorn, slån eller bok, kan de även bidra till en förbättrad biologisk mångfald. De skapar dessutom vindskydd, skugga och sänkt temperatur, samt hjälper till att ta upp vatten vid översvämningar.

Källor: University of Surrey och Environment International

Mer att läsa