Gå till innehållet

Luft­föroreningar kan vara ännu en faktor bakom insekters massdöd

Även långt från utsläppen får bin, fjärilar och flugor svårare att hitta mat, en partner och lämplig plats att lägga sina ägg.

Tidigare studier har visat att luftföroreningar, framför allt från förbränning av fossila bränslen, drabbar mänsklighetens folkhälsa med 4,2 miljoner människors förtidiga död årligen. Men även pollinatörer har visat sig påverkas kraftigt negativt.

Nu visar en ny studie från University of Melbourne, Beijing Forestry University och University of California Davis att insekters förmåga att hitta mat, en partner eller lägga ägg på en lämplig plats försämras när deras antenner utsätts för partiklar från industrier, transporter, skogsbränder och andra former av luftföroreningar. Insekternas luktsinne försämras kraftigt och de får svårare att orientera sig efter lukten.

Bin, getingar, nattfjärilar och flugor visade sig till exempel ha antenner som förorenats av rökpartiklar även långt från pågående skogsbränder.

– Detta kan leda till minskande populationer, bland annat efter skogsbränder och i livsmiljöer långt från föroreningskällan. Förutom att vara fascinerande varelser spelar många insekter en avgörande roll för att pollinera växter – inklusive nästan alla grödor som vi är beroende av för vår föda – och bryta ner förmultnande material och återvinna näringsämnen, säger Mark Elgar vid University of Melbourne som var med och skrev studien, som publicerats i Nature.

Forskarna bakom studien tror att det kan vara ännu en faktor som ligger bakom den konstaterade massdöden av insekter, som tidigare framför allt visats bero på bekämpningsmedel i jordbruket och ljusföroreningar.

– Cirka 40 procent av jordens landmassa utsätts för partikelhalter i luften som ligger över Världshälsoorganisationens rekommenderade årsmedelvärde. Överraskande nog omfattar detta många avlägsna och relativt orörda livsmiljöer och områden av ekologisk betydelse – eftersom partikelmaterial kan transporteras tusentals kilometer med luftströmmar, säger Mark Elgar.

Läs även

Luft­föroreningar påverkar tarmfloran
• Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft
• Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper
• Häckar minskar effektivt luftföroreningar

Källor: Nature och University of Melbourne

Mer att läsa