Gå till innehållet

Ny studie: Nattbelysning stor anledning till insektsdöden

artificiellt ljus ljusföroreningar lampor paris

Artificiellt ljus över Paris. Foto: NASA, Public Domain, Link

Förutom förlorade livsmiljöer, insektsgifter, invasiva arter och klimatförändringar är även nattbelysning en av de största faktorerna bakom de minskande antalet insekter. Det menar forskare som gått igenom 150 studier.

Till skillnad från de andra stora faktorerna påpekar forskarna att de så kallade ljusföroreningarna ganska enkelt kan förhindras genom att släcka onödigt ljus och att använda ordentliga skärmar för ljuskällorna. Det skulle minska insektsdöden markant och dessutom omedelbart, menar de.

Rapporten hänvisar till tidigare studier som bland annat tar upp att en tredjedel av de nattfjärilar som söker sig till lampors ljus på nätterna har dött morgonen efter, antingen på grund av utmattning eller för att de ätits upp. Annan forskning har också visat att det dör fler nattfjärilar i områden med ljusföroreningar än i områden som är mörka.

Nattbelysning kan också leda till att vissa insektsarter inte hittar en partner eller inte hittar till den livsmiljö de letar efter. För insekter som bara lever i en dag är en sådan störning betydande.

Många insektsarter söker också helst bara föda i mörker. För dem kan lampor ge deras fiender ett övertag. Inte minst eftersom många insektsätare lärt sig att det finns många byten vid lampor.

Det påverkar inte bara nattlevande insekter. Även de som är aktiva på dagarna påverkas av att nätterna numera är upplysta.

Det artificiella ljuset är också rejält utbrett. Det påverkar en fjärdedel av världens markyta.

Forskarna menar inte att lösningen är att släcka alla lampor, men att börja med att ta bort de som inte behövs och använda ljus på ett smart sätt.

– Bevisen för att ljusföroreningar har djupa och allvarliga effekter på ekosystemen är överväldigande starka. Det är absolut nödvändigt att samhället nu vidtar kraftfulla åtgärder för att göra miljön säkrare för insekter. Ett nationellt mål för minskning av ljus, som kan verkställas i lag, skulle vara det mest lämpliga nästa steget, sa Matt Shardlow, ordförande för naturorganisationen Buglife till The Guardian.

Läs även:
Ny sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970
Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
Ny studie: Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder
Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

Källor: The Guardian och Biological Conservation

Mer att läsa