Gå till innehållet

Luft­föroreningar påverkar tarmfloran

Luftföroreningar är ett globalt hälsoproblem, men inte bara för människor. Även humlor och honungsbin har visat sig påverkas.

Det är välkänt att luftföroreningar drabbar mänsklighetens folkhälsa med 4,2 miljoner människors förtidiga död årligen. Men även pollinatörer har visat sig påverkas kraftigt negativt.

En av dessa luftföroreningar består av sot, som förutom negativ påverkan på folkhälsan även påskyndar klimatförändringarna. Sot uppstår framför allt från vedeldning eller i dieselmotorer och ny forskning visar att det även slår mot tarmfloran i humlor, vilket kan ha en koppling till att många bin, däribland humlor, minskar i antal.

Hannah Sampson, huvudförfattare till en ny studie om ämnet:
– Vi vet att föroreningar är ett stort problem globalt sett och vi vet att minskningen av antalet bin verkar öka under de senaste åren. Kanske finns det ett samband, eftersom bina ständigt utsätts för föroreningspartiklar i luften.

Precis som vi människor har humlor tarmbakterier som utvecklats under miljontals år. Dessa är viktiga för hälsan. Men nu visar forskarna att när den särskilt gynnsamma tarmbakterien Snodgrassella alvi, som även finns i honungsbin, utsätts för luftföroreningar så förändras dess funktion och struktur. Även två andra viktiga bakterier minskade kraftigt i antal när den utsattes för luftföroreningar. Det kan i sin tur påverka binas hela tarmflora.

– Det behövs mer forskning eftersom luftföroreningar har en mycket större inverkan än vi tror. Luftföroreningar påverkar viktiga mikrobiella samhällen. Det kan få negativa effekter på många olika ekosystem som påverkar bin och även direkt påverkar människor, säger Hannah Sampson.

I Sverige är sedan 2016 egen uppvärmning av hus med ved den största utsläppskällan till sot, numera betydligt större än inrikes transporter. Någon statistik för luftföroreningar från sot har inte släppts sedan 2021, så hur elpriserna påverkade sotpartiklarna är ännu oklart.

Läs även

Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft
• Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper
• Häckar minskar effektivt luftföroreningar

Källor: University of Leicester

Mer att läsa