Gå till innehållet

Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper

Grönområden är viktiga för att minska de skadliga effekterna av luftföroreningar. Här i Central Park i New York. Foto: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0.

Luftföroreningar orsakar utbredda hälsoproblem för världens barn – både i form av försämrad utveckling och för tidig död. Enligt en ny rapport hjälper grönområden i närheten av hemmet.

Världshälsoorganisationen, WHO, har släppt en rapport baserade på aktuell forskning om vilka skadliga effekter luftföroreningar har. Den har bland annat visat att 93 procent av barnen i världen utsätts för luftföroreningar som ligger över Världshälsoorganisationens riktlinjer. Det innebär en allvarlig risk för deras hälsa och utveckling och enbart under 2016 dog 600 000 unga i världen i skador som kan förklaras av luftföroreningar.

Även Europeiska miljöbyrån, det EU-organ som har till uppgift att ta fram tillförlitlig och oberoende information om miljön, har gått ut med varningar om detta stora hot mot folkhälsan. Deras expert på luftkvalitet, Alberto González, berättar att förutom de nämnda, allvarliga sjukdomarna finns det också många andra hälsoeffekter förknippade med luftföroreningar:

– Bland dessa kan vi nämna ny typ 2-diabetes, systemisk inflammation eller psykiska störningar som Alzheimers sjukdom och demens.

Effekter ses i hela världen

Värst är effekterna i låg- och medelinkomstländer, men även i höginkomstländer utsätts mer än hälften av barnen för hälsovådliga nivåer av små partiklar i luften. I Europa dog 400 000 personer 2018 på grund av luftföroreningar.

Exponering av luftföroreningar hos barn kan leda till försämrad andning och brister i psykomotoriska funktioner, exempelvis autismspektrumstörning, ämnesomsättningsstörningar och depression enligt Psykologiguiden.

– Luftföroreningar hämmar våra barns hjärnor och påverkar deras hälsa på fler sätt än vad vi har föreställt oss. Men det finns många enkla sätt att minska utsläppen av farliga föroreningar, säger Maria Neira, läkare och chef för WHO:s institution för folkhälsa och miljö, i ett pressmeddelande.

Det har också visat sig att en tredjedel av världens dödsfall på grund av stroke, lungcancer och hjärtsjukdomar beror på luftföroreningar, framför allt från fossila bränslen och trafik.

Vegetation kan hjälpa

För att förbättra situationen behöver världens länder minska behovet av fossila bränslen och förbättra avfallshanteringen. En ny studie visar också att barns utveckling gynnas av att vistas i naturen och att naturliga grönområden i städer så som träd, parker och community gardens (områden där flera personer odlar tillsammans) är av “fundamental vikt”.

Barn som lever i kvarter med mer grönområden hade något bättre utveckling än barn med liten tillgång till grönområden, även när socioekonomiska faktorer tagits med i beräkningarna. Forskarna bakom studien menar att det delvis kan förklaras med att vegetation minskar de skadliga effekterna av luftföroreningar.

– Mer forskning behövs, men våra resultat visar att fler grönområden i bostadsområden och runt skolor gynnar barns tidiga utveckling och ger potentiellt även hälsofördelar för resten av livet. Att spendera tid i naturen kan gynna alla, men om vi vill att våra barn ska få en bra start är det viktigt att förse dem med en omgivning berikad av möjligheter till naturkontakt, säger en av forskarna bakom studien, Matilda van den Bosch.

I mitten av oktober släpptes ytterligare en studie som visade att häckar kan utgöra ett effektivt skydd mot luftföroreningar.

Källor: WHO, Läkartidningen, Current Environment, Europeiska miljöbyrån och University of British Columbia

Mer att läsa