Gå till innehållet

Utsläpp från dieselmotorer gynnar bladlöss

Rapsfält. Foto: Philip Halling, CC BY-SA 2.0

Att köra runt med fordon som drivs med diesel i jordbruket försämrar förutsättningarna för bladlössens naturliga fiender enligt en ny studie.

Studien visar att parasitsteklar som angriper bladlöss påverkas kraftigt av utsläpp från motorer som drivs med diesel. Utsläppen verkar göra det svårare för parasitsteklarna att hitta bladlössen. Tätheten minskar med ungefär 79 procent och förekomsten med hela 181 procent när parasitsteklarna utsätts för utsläpp från dieselmotorer. Det leder i sin tur till att fler bladlöss kan angripa grödorna.

– Även vid de nivåer vi använde, som var lägre än de säkra maximinivåer som fastställts av miljötillsynsmyndigheterna, minskade det totala antalet parasitiska insekter. Detta är ett oroväckande resultat eftersom många hållbara jordbruksmetoder bygger på naturlig skadedjursbekämpning för att hålla bladlöss och andra ovälkomna varelser borta från värdefulla grödor, säger James Ryalls, University of Reading.

Även om de flesta parasiter drabbades av utsläppen så visade det sig att en art gynnades. Detta berodde troligen på att utsläppen påverkade raps att producera mer av de ämnen som ger växten sin bittra, peppriga smak. Detta lockade parasitstekeln Diaretiella rapae så pass mycket att det vägde upp för utsläppen.

Tidigare studier har bland annat visat att luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer och att minskade luftföroreningar ger större skördar.

Källor: University of Reading och Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Mer att läsa