Gå till innehållet

Rekordmånga viltolyckor 2023

Antalet viltolyckor ökade med nästan 3 000 mellan 2022 och 2023 och tre arter stod för 89 procent av alla olyckorna.

Nationella viltolycksrådet presenterar årligen statistik över alla viltolyckor som hanterats på landets vägar och järnvägar. De senaste fem åren har antalet legat på över 60 000 per år, eller i snitt nästan 7 olyckor per timme, dygnet runt.

Statistiken avslöjar också till viss del hur det går för de svenska däggdjuren. Uttern, som ökat så mycket i antal att den nu inte längre anses hotad, blir som en följd av det ökade antalet också allt oftare offer för fordon. 2011 hittades 12 påkörda uttrar. 2023 var summan hela 175 individer. En liknande utveckling kan ses hos dovhjortar. 2011 blev 900 individer påkörda. 2023 har det ökat till hela 5 700 dovhjortar.

Uttrarna har ökat så mycket i antal att det syns tydligt i olycksstatistiken.

Det är dessutom dovhjortar tillsammans med två andra arter som står för i stort sett hela ökningen av viltolyckor sedan 2010-talet. 2011 blev ungefär 30 000 rådjur och 2 600 vildsvin påkörda. Tolv år senare är det cirka 49 500 rådjur och 5 800 vildsvin. Rådjur, dovhjort och vildsvin stod med andra ord för 89 procent av alla viltolyckor under 2023.

Antalet hanterade viltolyckor på väg och järnväg

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet.

202368 630
202265 768
202167 615
202062 050
201964 533
201545 344
2011knappt 41 000

Inget tidigare år har haft lika många viltolyckor som 2023. Ökningen från 2022 är nästan 3 000 individer.

Viktigt att känna till om viltolyckor

Så minskar du risken för viltolyckor

 • Anpassa hastigheten både till underlaget och din sikt. Kör exempelvis långsammare när det är dimma, mörkt eller svårt att ha överblick åt sidorna.
 • Var försiktig om viltstängsel saknas.
 • Anpassa avståndet så att du inte ligger för nära fordonet framför och därmed får betydligt sämre vidvinkelseende och får svårare att se rörelser i skogsbrynet.
 • Var uppmärksam på skyltar för olycksdrabbade sträckor.
 • Var extra försiktig i gryning och skymning när vilt är mer aktiva.
 • Se till att bilens lysen, bromsar och däck är i bra skick.
 • Håll koll även på omgivningen runt vägen och inte bara framåt.

Gör så här vid en viltolycka:

 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 • Ring 112 och anmäl olyckan.
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
 • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
 • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Källor: Viltolycka.se, Polisen och Svedea

Källa: Viltolycka.se

Mer att läsa