Gå till innehållet

Uttern anses nu livskraftig i Sverige

Uttern ser inte ut att platsa i den kommande rödlistan. Med andra ord går det nu så bra för arten att den inte anses hotad.

I dagsläget är uttern klassad som “nära hotad” i den senaste rödlistan, som är från 2020. Efter 17 år med ett eget åtgärdsprogram och tack vare minskande miljögifter, förbättrade livsmiljöer, mindre jakt och minskad risk för trafikolyckor så har uttern klarat sig allt bättre i Sverige under 2000-talet. Så pass bra att föreningen Rädda uttern lades ned 2015. Nu kan det även bli aktuellt att ta bort uttern från nästa rödlista, som kommer 2025.

– Glädjande nog har uttern ökat över hela landet. Vår bedömning är att arten är livskraftig, och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle förklarar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken.

Sprider sig i landet

Det finns ungefär 4 000 uttrar som är tillräckligt gamla för att kunna reproducera sig i Sverige och de sprider sig till nya områden i Götaland och Svealand. Det går också allt bättre för uttern i Norrbotten.

– Uttrarna återhämtar sig som de flesta arter, långsamt till en början när de är få och sedan snabbare när de är fler och finns på fler platser, fortsätter Weronika Axelsson Linkowski, handläggare på Naturvårdsverkets artenhet.

Ett orosmoln som fortfarande finns kvar är att det hittas höga halter miljögifter och läkemedel i svenska uttrar.

Läs även

Så går det för Sveriges landskapsdjur
Kan uttern konkurrera ut minken och därmed gynna fåglar?
Många miljögifter och läkemedel i svenska uttrar

Källa: Naturvårdsverket

Läs mer

Mer att läsa