Gå till innehållet

Föreningen Rädda uttern läggs ned – uttern är räddad

Utter (fotograferad i hägn). Foto: Erik Hansson

Utter (fotograferad i hägn). Foto: Erik Hansson

Föreningen Rädda uttern i Småland läggs ned. Anledningen är att den fullgjort sitt syfte – uttern är inte längre hotad i Sverige.

I slutet av 1900-talet var utter nästan utrotad i Sverige vilket främst berodde på olika miljögifter. För att bevara Smålands landskapsdjur bildades föreningen Rädda uttern 1993 och bara 22 år senare har utterstammen ökat så mycket att föreningen inte behövs längre.

Utterns återhämtning beror framför allt på bättre kontroll av miljögiftsutsläpp, men också restaurering av våtmarker och vattendrag, byggande av faunapassager under vägar och kalkning. Alla dessa frågor har föreningen Rädda uttern drivit. Dessutom har man stått för inventeringar och utbildningar samt information till barn och vuxna.

Efter Rädda utterns nedläggning kommer länsstyrelserna, ideella organisationer och Naturhistoriska riksmuseet fortsätta bevaka utterpopulationens utveckling.

Källa: Länsstyrelsen i Jönköping

Mer att läsa