Gå till innehållet

Studie av påkörda djur avslöjar arter som hotas av vägar

Varje år dödas ungefär 194 miljoner fåglar och 29 miljoner däggdjur enbart på europeiska vägar enligt en ny studie som också pekar ut de arter som är mest hotade av vägar. I topp för fåglarna var den skogslevande järpen som minskat i antal med 25 procent i Sverige på bara tolv år.

Forskarna vid University of Reading skapade en modell för att dels räkna ut hur många djur som dödas på Europas vägar, men också vilka arter som dessa vägar utgör det största hotet mot. De som dog i störst antal var inte alltid de som är mest hotade av vägarna.

Påkörda djur tas för närvarande inte med i beräkningarna när nya vägbyggens påverkan på naturen utvärderas, enligt forskarna. Det kan innebära att bevarandeåtgärder inte sätts in där de behövs som mest och att hot undervärderas.

Europa har ett av världens tätaste vägnät. 50 procent av kontinenten har högst 1,5 km till en asfaltväg eller järnväg. I Sverige fanns 2016 ungefär 210 000 kilometer skogsbilvägar enligt Skogsstyrelsen och 1 700 kilometer nya skogsbilvägar byggs årligen. Minst 15 procent av skogen i Sverige består av vägar. 

Läs även: • Skogsbilvägar kostar enorma summor och upptar 15 procent av Sveriges skogar

Det är också en art som lever i Sveriges skogar som forskarna vid University of Reading kom fram till var den som hotades mest av alla fåglar av Europas vägar – järpen. Den har minskat med 25 procent på tolv år enligt ArtDatabanken. Enligt studien dör det ungefär 0,2 järpar per km och år. Även den skogslevande sparvugglan är med på listan över de tio mest hotade arterna.

Forskarna menar att vägar är ett underskattat hot mot Europas vilda djur och att det finns bevis för att vägar till och med kan få vissa arter att försvinna helt.

Data från undersökningen:
• Små djur som är vanliga i specifika områden och som snabbt blir könsmogna var vanligast att bli påkörda.
• Nattlevande däggdjur och fåglar som framför allt äter växter visade också upp högre risk att dödas i trafiken.
• Koltrasten var den vanligaste påkörda fågeln (11,94 individer per km och år).
• Bland däggdjuren var fladdermusen dvärgpipistrell den vanligaste påkörda arten (1,76 st per km och år).
• Flest djur dör på vägar i centrala Europa, i Tyskland, Österrike och Tjeckien.

De 10 mest hotade fåglarna i Europa (avser hot från vägar):
1. Järpe
2. Ormörn
3. Nordsångare
4. Masktörnskata
5. Rödstrupig piplärka
6. Bändelkorsnäbb
7. Örnvråk
8. Sandtärna
9. Rallhäger
10. Sparvuggla

De 5 mest hotade däggdjuren i Europa (avser hot från vägar):
1. Röd sisel
2. Mullvadsråttan Spalax graecus
3. Mullvadsråttan Spalax zemni
4. Mullvadsråttan Spalax microphthalmus
5. Mullvadsråttan Spalax arenarius

Du kan hjälpa till med att rapportera in påkörda djur via webbplatsen Projectsplatter.co.uk

Källor: University of Reading och Frontiers in Ecology and the Environment

Mer att läsa