Gå till innehållet

Luft­föroreningar försämrar pollinering

Luftföroreningar från bilar och kraftverk förstör växters dofter om natten, vilket kraftigt försämrar pollineringen.

Ett team av forskare vid University of Washington har upptäckt att en viktig anledning till den försämrade pollineringen nattetid är att luftföroreningar från fossilbilar och utsläpp från kraftverk slår mot blommornas doftsignaler, som i sin tur är viktiga för pollinerande insekter. Nitrater (NO3) från bilar och kraftverk bryter ned doftkemikalierma och gör det svårare för insekterna att hitta blommorna.

Studien gjordes på nattljuset Oenothera pallida som växer i västra USA och på två nattfjärilar; svärmaren Hyles lineata och tobakssvärmare (Manduca sexta). På natten avger de vita blommorna en doft som lockar till sig nattfjärilar. Nattfjärilar känner doften med sina antenner som är flera tusen gånger känsligare än det mänskliga luktsinnet, men när forskarna utsatte blommorna för NO3 (nitrat) av samma nivåer som finns i de flesta städer sjönk pollineringen kraftigt. Tobakssvärmaren lyckades bara pollinera blomman i hälften av fallen och svärmaren Hyles lineata, som anses vara den viktigaste pollinatören för växtarten, lyckades inte hitta nattljuset över huvud taget. När forskarna gjorde om försöken i naturen minskade besöken hos blommorna med hela 70 procent.

– NO3 minskar verkligen en blommas ‘räckvidd’ – hur långt dess doft kan färdas och locka en pollinatör innan den bryts ned och inte längre kan detekteras, säger biologiprofessorn Jeff Riffell vid University of Washington.

Forskarna slog också fast att föroreningar sannolikt har en global inverkan på pollineringen eftersom mänskligheten producerar NO3 överallt och eftersom ungefär tre fjärdedelar av världens blommande växter är beroende av pollinerare. Anledningen till att effekten är kraftigare på natten beror troligen på att solljus bryter ned NO3.

Källor: University of Washington och Science

Mer att läsa