Gå till innehållet

Kravlista på ny skogspolitik från 13 organisationer

Det anordnades nyligen en manifestation och demonstration i Luleå där 13 organisationer kom överens om en kravlista på en ny skogspolitik.

Stödet för ett skogsbruk som tar större naturhänsyn och ett ökat skydd av gamla skogar är stort i Sverige. 8 av 10 svenskar anser att värdefull skog ska skyddas och när WWF och Naturskyddsföreningen nyligen bad om namnunderskrifter fick de på kort in över 40 000 personers stöd för ett naturvänligare skogsbruk.

Det sker också en hel del aktioner, demonstrationer och protester mot det svenska skogsbruket. Nyligen genomfördes både en konferens och manifestation i Luleå under rubriken “Skog för livet” där 13 organisationer krävde en ny skogspolitik. Bland annat flera samebyar, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Norrbotten, Greenpeace, Jordens vänner, Luleå svampklubb och Älvräddarna.

Många här är direkt eller indirekt drabbade, och vi ville låta deras röster få komma fram, och få fram budskapet att vi måste värna skogen.

Lars Andersson, initiavtagare till manifestationen

De ställde bland annat kraven:
• Öka budgeten för naturvård
• Kompensera skogsägare som använder ett naturvänligt skogsbruk
• Gör det brottsligt att skada naturvärden
• Avsätt Skogsstyrelsens generaldirektör
• Fasa ut kalhyggesbruket.

– Missförhållandena i det rådande kalhyggesbruket, är ur många perspektiv helt akuta. Vi som samhälle måste agera omgående, om naturen som livsrum för alla ska kunna existera. Då krävs det att politiker tar både forskningens slutsatser och kritiken mot det rådande kalhyggesbruket på allvar, skriver organisationerna i kravlistan.

Från manifestationen i Luleå.

En av personerna bakom kravlistan och initiativtagare till manifestation som arrangerades i Luleå i veckan är Lars Andersson, “lokalt aktiv naturskyddare” och medlem i Naturskyddsföreningen. Han berättar att det var 80-90 personer som kom på konferensen och att det finns en stark kampvilja hos de som närvarade.

Hur kommer det sig att ni tog initiativ till den här manifestationen?
– Grönmålade budskap pumpas nu ut i stor omfattning från skogsindustrin och dess lobbyföretag, medan erfarenheten från dem som drabbas av kalhyggesbruket inte får tillräcklig belysning och genomslag. Många här är direkt eller indirekt drabbade, och vi ville låta deras röster få komma fram, och få fram budskapet att vi måste värna skogen, säger Lars Andersson.

Varför bör politikerna lyssna på er i den här frågan?
– Problemen är verkliga. Det går inte att komma ifrån att vi har en global miljökris som hotar de planetära gränserna. Miljökrisen yttrar sig såväl i en klimatkris som en naturkris. Det är en utrotningskris, och samtidigt kris för renlavbetet, förstörda möjligheter för naturturismen, och landskap präglade av trakthyggen är, även efter att man anlagt trädplantager på dem, en outhärdlig livsmiljö för människor som bor och lever där. Även om det ser hopplöst ut så är det nödvändigt att trumma ut att de här problemen finns, för politikerna kommer inte att upptäcka problemen på egen hand.

Läs även

Brukade skogar tål torka sämre än naturskogar
• 40 000 svenskar kräver ökat skydd och hänsyn i skogsbruket
• Ny skogssida ska avverka myter

Mer att läsa