Gå till innehållet

40 000 svenskar kräver ökat skydd och hänsyn i skogsbruket

På kort tid har WWF och Naturskyddsföreningen samlat in över 40 000 namnunderskrifter från svenska folket.

Undertecknarna kräver att 30 procent av skogen ges ett långsiktigt, representativt, transparent och kvalitetssäkrat skydd, samt att regeringen skapar förutsättningar och ger stöd för en omställning till ett naturnära skogsbruk med färre kalhyggen. Idag lämnas underskrifterna tillsammans med två ekplantor till klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari och landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Tiotusentals underskrifter på kort tid visar att vi i Sverige bryr oss om vår skog. Det måste miljö- och landsbygdsministern ta på mycket stort allvar. Förhoppningen är att de ska vårda plantorna med lika stor omsorg som regeringen ska värna skogens biologiska mångfald, säger Gustaf Lind generalsekreterare på WWF.

Naturorganisationerna anser att den svenska skogspolitiken utvecklas i fel riktning. Det saknas finansiering för att ersätta skogsägare för skydd och de kan inte räkna med rådgivning om alternativa brukningsmetoder. Detta trots att det finns studier som visar att det finns många fördelar med att gå över till ett mer naturvänligt skogsbruk.

– Forskningen visar att om vi skyddar, restaurerar och skapar ett mer hänsynsfullt naturnära skogsbruk så kan vi vända den negativa trenden. Men då behöver nuvarande skogspolitik förändras. Både mjuka och skarpa styrmedel med tillräcklig statlig finansiering behöver utvecklas. Det gynnar både den enskilda skogsägaren och den biologiska mångfalden. Detta är något som är oerhört viktigt för regeringen att ta med sig i arbetet med den nya skogsutredningen, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Naturorganisationerna oroar sig också för att en majoritet i Sveriges riksdag motarbetar flera EU-förslag som skulle kunna leda till ett mer hänsynsfullt skogsbruk och ökat skydd av våra skogar – något som skulle gynna både klimatet och den biologiska mångfalden.

Fakta: Kalhyggesbruk/trakhyggesbruk

Källa: WWF

Mer att läsa