Gå till innehållet

8 av 10 svenskar: värdefull skog ska skyddas

Kalhygge. Foto: Marcus Westberg

Sveriges befolkning tycks bli allt mer medveten om hur det ser ut i de svenska skogarna. En ny undersökning, utförd på uppdrag av WWF, visar att allt fler svenskar är medvetna om att gamla naturskogar saknar tillräckligt bra skydd och nästan 8 av 10 tycker att det är viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas.

Skogen är den naturtyp i vårt land som har lägst andel skydd, enligt Naturvårdsverket. Bara 3,7 procent av skogsmarken nedanför fjällen är skyddad och bara drygt 5 procent av Sveriges skogar anses ha god bevarandestatus.

Även experter från SLU Artdatabanken har kommit fram till att läget är bekymmersamt i de svenska skogarna: Nästan 70 procent av skogens 2041 rödlistade arter påverkas negativt av skogsbrukets avverkningar och anledningen till att 75 procent av de rödlistade skogsarterna minskar i antal är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar.

Allt fler är medvetna om läget i skogen

Kunskapen om det här tillståndet i skogen tycks öka enligt WWF:s nya undersökning Skogsbarometern. Bara 24 procent uppger att de tror att gamla naturskogar är väl skyddade, det är 8 procent färre än när WWF gjorde Skogsbarometern 2018. Då trodde 32 procent att de var väl skyddade.

 I verkligheten ser vi att alltmer värdefull skog hotas och nu märks de negativa konsekvenserna av det intensiva skogsbruket på livet i skogen allt tydligare. Skogsbruk får inte ske på bekostnad av skogens ekosystem och arter, säger Peter Westman biträdande generalsekreterare på WWF.

Hälften ska rösta på parti som vill öka naturskydd

55 procent anser att regeringen måste tillsätta mer pengar för att öka skyddet av gammal naturskog, en ökning med 7 procent sedan 2018. 65 procent tycker att vi bör förbjuda skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten. 

Ungefär hälften av de tillfrågade tycker att det är viktigt att det parti som man kommer rösta på i nästa riksdagsval vill öka naturskyddet och främja hållbart brukande.

Svar från WWF:s Skogsbarometern.

 Den svenska skogspolitikens trovärdighet står på spel, när den svenska regeringen motarbetar EUs ansträngningar att i förordningar och strategier värna om den biologiska mångfalden. Detta kan slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi behöver lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt naturnära skogsbruk och ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

Källa: WWF

Mer att läsa