Gå till innehållet

Kebnekaise har smält med 1,4 meter på ett år

Sveriges tidigare högsta punkt smälter nu snabbt och det gäller även andra svenska glaciärer.

På bara ett år har glaciären på Kebnekaises sydtopp smält så mycket att den högsta punkten minskat med 1,4 meter. Innan 2019 var sydtoppen Sveriges högsta punkt, men nu är det Kebnekaises nordtopp som är högst med sina 2096,8 meter. Nordtoppen består av sten och minskar därför inte på höjden. Sedan 1968 har sydtoppens glaciär minskat med hela 27 meter.

Kebnekaises förändrade höjd sedan 1968.

Tarfala forskningsstation mäter också fyra andra glaciärer i Sverige kontinuerligt sedan mer än 30 år. Även Storglaciären (vid Tarfala forskningsstation), Rabots glaciär, Mårma och Riukojietna har minskat kraftigt på ett år. För alla dessa glaciärer har årets förlust av ismassa varit dubbelt så stor som snittet de senaste tio åren.

För två av glaciärerna – Rabots glaciär och Riukojietna – tinade dessutom snön som kom på vintern bort under sommaren och is som inte längre skyddades av snötäcket smälte bort.

– Detta kan vara början på att en glaciär “svälter ihjäl”. Glaciärerna behöver nu ett år med positiv massbalans för att kompensera förlusten. Om ett sådant år uteblir är förlusten oåterkallelig, säger Nina Kirchner, docent i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation vid Stockholms universitet.

Läs även

Rekordissmältning har gett Sverige ny högsta punkt
• Issmältningen nu fem gånger snabbare än på 90-talet
• Glaciärsmältningen i Alperna 2022 bortom “extrem”
• Grenar under kilometerhög glaciär oroar forskare
• Alperna får snabbt allt mindre snötäcke
Majoritet av svenskar upplever redan klimatförändringar

Källa: Stockholms universitet

Mer att läsa