Gå till innehållet

Majoritet av svenskar upplever redan klimatförändringar

En ny Sifoundersökning på uppdrag av WWF Världsnaturfonden har frågat svenskar om klimatförändringar. Det finns en utbredd oro, framför allt bland landets unga.

I undersökningen har de tillfrågade fått ange svar på påståenden i en skala från 1 till 5 där 1 innebär “instämmer inte alls” och 5 motsvarar “instämmer helt och hållet”.

I ålderskategorin 18-29 år är 66 procent oroliga (svarade 4 eller 5 av 5) för klimatförändringar. Det är bara 4 procent av de tillfrågade i den åldern som inte känner någon oro alls (svar: 1 av 5). I alla åldrar är det fortfarande bara 9 procent som inte känner någon oro alls.

På frågan “jag upplever effekten av jordens klimatförändringar här och nu i Sverige” svarar bara 9 procent av alla tillfrågade att de inte alls instämmer med påståendet. 48 procent har angett svaret 4 eller 5 av 5.

Det är bara 2 procent av de tillfrågade som inte är beredda att göra några som helst förändringar i sin vardag för planetens skull. Det svarsalternativet var fyra gånger vanligare bland män än kvinnor. Inte en enda av de i åldern 18-29 år svarade att de inte kunde tänka sig att göra några förändringar.

Färre julklappar i år

Några frågor i undersökningen gällde julfirandet och om de svarande kunde tänka sig att fira en mer “hållbar jul”. Det kunde de. Varannan kommer köpa färre julklappar i år och nästan 6 av 10 skulle prioritera mer hållbar mat och mindre matsvinn på julbordet. Däremot uppger bara drygt var femte att de kommer äta certifierat kött och mat på julbordet – något som WWF rekommenderar i sin Köttguiden.

Den absolut tydligaste slutsatsen från den här undersökningen är att det är i åldersgruppen 18-29 år som flest är oroliga, men också där flest är beredda att göra förändringar i vardagen och konsumtionen för att minska belastningen på planeten.

– Såklart är många av oss unga djupt oroade över klimatkrisen och vår framtid, men i stället för att tappa hoppet försöker vi bygga en dröm. En dröm om en hållbar värld där vi klarar 1,5-gradersmålet som gör det värt att kämpa. Vi engagerar oss och ställer krav på makthavarna för att få se den framtid vi vill se, säger Lova Eveborn på WWF Sweden Youth.

Källa: WWF och Kantar Sifo

Mer att läsa