Gå till innehållet

Glaciärsmältningen i Alperna 2022 bortom “extrem”

Glaciären vid Blinnenhorn (ej aktuell bild). Arkivfoto: Tici23, Public Domain

I Schweiz har myndigheterna länge mätt hur mycket glaciärer smälter. 2022 var ett katastrofalt år med tre gånger kraftigare avsmältning än gränsen för vad som klassas för “extrem” avsmältning.

Studier har visat att Alperna snabbt får allt mindre snötäcke, men 2022 har varit katastrofalt. Fram till nu brukar år med 2 procents avsmältning beskrivas som “extrema”. I år har Swiss Glacier Monitoring Network kunnat se att glaciärerna förlorat mer än 6 procent.

Glaciärsmältning som är tre gånger värre än extrem kan också uttryckas i att 3 kubikkilometer is förlorades 2022 och mätningar vid Konkordiaplatz visade att istäcket minskade där med hela sex meter på höjden. I snitt försvann 3 meter av glaciärtäcket och flera mindre glaciärer har också i praktiken försvunnit helt.

Förra vintern var i stort sett fri från snö under 1600 meters höjd i Schweiz. Det har aldrig uppmätts så tunt snötäcke som under vintern 2021-2022.

Vi är bara i början av klimatkrisen och de utsläppsminskningar som krävs är inte i närheten av att ske.

Källa: Swiss Academy of Sciences

Mer att läsa