Gå till innehållet

Alperna får snabbt allt mindre snötäcke

Trädgränsen i alperna i Schweiz. Foto: Earth explorer, Public Domain

Med hjälp av satelliter har forskare visat att Alperna förändras snabbt på grund av den globala uppvärmningen. Snötäcket smälter bort och växtligheten tränger sig allt högre upp på bergen, vilket innebär ett hot mot de arter som är beroende av kalfjäll.

Bergområden kan ses som hotspots för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här lever arter som inte klarar sig någon annanstans och här förses stora delar av omgivningen med vatten från snösmältning om våren. Men de värms upp två gånger så snabbt som snittet i världen. Det innebär stora förändringar för dessa känsliga ekosystem och troligen även en försämring av läget för klimatkrisen, enligt en ny studie från University of Basel.

– Storleken på förändringarna har visat sig vara massiva i Alperna, säger Sabine Rumpf, studiens huvudförfattare, från University of Basel.

Den kom fram till att de senaste 40 åren har snötäcket minskat tydligt i knappt 10 procent av de studerade områdena i Alperna. Ännu större är effekterna på växtligheten ovanför trädgränsen. Den har ökat i över 77 procent av områdena och blir både tätare och högre. Det kanske kan låta positivt för klimatet med utökad växtlighet som kan lagra kol, men forskarna kom fram till att de negativa effekterna överväger de positiva.

Ett mindre snötäcke innebär en förlust av albedo – att snön reflekterar solens ljus vilket minskar uppvärmningen. När bergen blir grönare ökar värmen ytterligare. Smältande glaciärer innebär också försämrad vattentillgång och större brist på dricksvatten och tinande permafrost ger ytterligare ökade utsläpp och högre risk för jordskred. Sist, men inte minst, kommer förändringarna sätta stor press på de växter och djur som är anpassade till att klara de svåra förhållandena på bergen. De klarar inte konkurrens från andra arter särskilt bra och behöver röra sig högre upp på berget för att hitta en lämplig livsmiljö. Till slut finns det inte längre finns tillräckligt stora ytor kvar för dem att överleva.

Samma utveckling sker även i Skandinaviens fjällområden, på Island och på Mont Blanc.

Läs även:
Renar hindrar igenväxningen och gynnar biologisk mångfald
Forskare: Kalfjällen håller på att växa igen i Skandinavien
På 20 år har Islands glaciärer minskat med 800 kvadratkilometer
Glaciär i svenska fjällen har kollapsat av värmen
Oroväckande issmältning i Antarktis och Arktis

Källor: Science och University of Basel

Mer att läsa