Gå till innehållet

Fortsatt försämring för världens sötvattens­fiskar

Situationen för världens sötvattensfiskar fortsätter att försämras och det gäller även i Europa. Det visar en ny rapport från WWF.

Sedan 1970 har antalet vandrande fiskarter i sötvatten minskat med i snitt 81 procent. Det är en ytterligare försämring av situationen då minskningen för tre år sedan var i snitt 76 procent. Värst är läget i Latinamerika och Karibien.

Illa även i Europa

Här i Europa uppgår minskningen till 75 procent (baserat på 390 populationer av 45 arter). Som värst var utvecklingen mellan 1990 och början på 2000-talet, men försämringen fortsätter alltjämt.

– Sötvattenfiskarna har stor betydelse både för matförsörjningen och ekosystemen, men det glöms ofta bort när vattenkraftdammar ska byggas eller vid annan exploatering. Därför måste världen ta varningarna på allvar. De goda nyheterna är att vi kan vända utvecklingen. Det handlar om att restaurera fiskbestånd, lekområden och sötvattenmiljöer, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF Sverige.

Brist på fria vandringsvägar

2023 kom en rapport som visade att statusen för Europas färskvatten håller på att försämras ytterligare. Detta trots att 2023 var ännu ett rekordår för dammrivning i Europa. Men det råder fortfarande stor brist på fria vattenvägar i Europa. Det beräknas finnas över 1,2 miljoner vandringshinder i vår världsdel.

I Sverige är läget akut för den europeiska ålen och vilda Östersjölaxen. I det läget vill regeringen ta bort strand­skyddet helt från mindre vattendrag, EU-förslaget om att restaurera och skydda fler vattendrag motarbetas, miljöprövningen av vattenkraft stoppas och den kraftigt sänkta miljöbudgeten drabbar starkt hotade fiskar.

Källa: WWF och rapporten

Mer att läsa