Gå till innehållet

Massdöd hos fiskar blir allt vanligare i ett varmare klimat

Döda fiskar och spår efter fåglar i Wisconsin. Foto: kjell, CC BY-SA 2.0

I takt med att planeten värms upp accelererar antalet händelser med så kallad massdöd av fiskar och det kan få allvarliga konsekvenser för världen. Det visar forskare i en ny studie.

Studien är skriven av två forskare vid University of Arkansas och går igenom 526 fall av massdöd som skett i sjöar i Wisconsin och Minnesota mellan 2003 och 2013. De kom fram till att det fanns tre huvudorsaker till massdödshändelserna; smittsamma sjukdomar, “sommardöd” (kopplingar till höga temperaturer) och “vinterdöd” (kopplingar till kyla). Under sommaren fanns det en tydlig koppling mellan höga temperaturer och mer frekventa massdödsfall.

Därefter använde forskarna klimatmodeller för att se hur utvecklingen troligen kommer bli framöver i takt med att vi värmer upp planeten. Resultatet visade att framåt år 2100 kommer det bli mellan sex och 34(!) gånger så vanligt med ekologiska katastrofer i form av massdöd av fiskar om inte vi vänder utsläppskurvorna. Detta i ett område som på bara tio år redan haft över 100 fall av massdöd kopplade till höga temperaturer.

– En av slutsatserna i artikeln är att liknande temperaturavvikelser påverkar alla typer av fiskar, vilket innebär att en regional värmebölja kan leda till att både kall- och varmvattenfiskar dör. Klimatförändringarna är mer än bara gradvis ökande temperaturer, eftersom de också ökar temperaturvariationen, vilket vi upplevde under en stor del av den här sommaren. Våra resultat tyder i sin tur på att dessa snabba temperaturförändringar påverkar ett brett spektrum av fiskar, oberoende av deras värmetolerans, säger en av Simon Tye, en av personerna bakom studien.

Forskarna menar även att resultaten är ännu ett exempel på att när den globala uppvärmningen orsakar allt fler extrema temperaturer kommer det också leda till att ekologiska katastrofer, exempelvis massdöd av fiskar, blir allt vanligare. Sommaren 2022 och 2018 skedde exempelvis omfattande utbrott av massdöd i Europa i samband med extrem torka och höga temperaturer. Forskning har också visa att det finns potentiellt giftiga halter av läkemedelsrester i var fjärde flod i världen.

Källor: University of Arkansas och Limnology and Oceanography Letters

Mer att läsa