Gå till innehållet

Försämrad status för Europas färskvatten

En ny stor rapport om Europas sötvatten lyfter bland annat vilket enormt ekonomiskt värde dessa ekosystem utgör, men också att utvecklingen de senaste tio åren är "en nedåtgående spiral" för vår världsdels färskvatten.

Det ekonomiska värdet på Europas färskvatten/sötvatten uppgår till hisnande 1 biljoner euro enbart när det gäller direkt värde i form av vatten att dricka för Europas hushåll, bevattning till jordbruket och vattenanvändning i industrier. Färskvatten har också ett ännu större värde för mänsklighetens och planetens hälsa, men hoten mot våra vattendrag och vårt dricksvatten ökar. Det menar WWF Europa i en ny rapport som döpts till “The High Cost of Cheap Water”.

För trots att 2023 var ett ännu ett rekordår för dammrivning i Europa och trots att det konstaterats förbättrad biologisk mångfald i Englands floder sedan 1989 så är situationen för Europas vattendrag inte bra.

En majoritet i dåligt skick

En genomgång av Europas floder, sjöar och andra färskvattenområden har visat att 60 procent av dem inte är i bra skick och sedan 2010 har den biologiska mångfalden minskat i vattendragen. Tillsammans med klimatförändringar och landexploatering innebär det en allt större press på våra färskvattensystem. Bland annat eftersom det pågår en utvinning av ohållbara mängder vatten, delas ut subventioner till skadlig verksamhet och vattenflöden förändras och förorenas. Dessutom har Europa världens mest uppsplittrade flodlandskap med över 1 miljon barriärer.

Utdikningen och förstörelsen av våtmarker för att odla upp marken har inte bara pågått i Sverige. I länder som Tyskland och Storbritannien och Irland har 90 procent av våtmarkerna förstörts sedan år 1700.

– Trots att vi har haft robust EU-lagstiftning för att skydda våra vatten i årtionden, innebär dåligt genomförande i kombination med överexploatering och Europas reflexmässiga tendens att använda hård infrastruktur för att försöka lösa vattenrelaterade problem, att våra sötvattensekosystem är trasiga. EU-naturvårdslagen kan hjälpa Europa att hantera den nuvarande och förvärrade vattenkrisen genom att reparera de sötvattensekosystem som är avgörande för rent och rikligt dricksvatten, livsmedel, industri och biologisk mångfald, säger Claire Baffert, Senior Water Policy Officer vid WWF:s European Policy Office.

Motarbetas i Sverige

Flera länder försöker också hindra ökad miljöhänsyn i Europas vattendrag. Däribland Sveriges nuvarande regering som stoppar miljöprövning av vattenkraft och motarbetar EU:s natur­förordningar. Det går tvärtemot WWF Europas råd för att vi ska kunna säkerställa människors tillgång till rent och tillräckligt med vatten; Ett snabbt antagande av en ambitiös EU-naturvårdslag.

– Vatten och sötvattensekosystem är inte bara grundläggande för våra ekonomier, de är också livsnerven för vår planet och vår framtid. Vi måste komma ihåg att vatten inte kommer från en kran – det kommer från naturen. Tillgång till vatten är beroende av friska sötvattensekosystem, som också är grunden för livsmedelssäkerhet, hotspots för biologisk mångfald och den bästa bufferten och försäkringen mot intensifierad klimatpåverkan. Att vända förlusten av sötvattenekosystem kommer att bana väg för en mer motståndskraftig, naturpositiv och hållbar framtid för alla, säger Stuart Orr, WWF:s globala ledare för sötvatten

Tips för privatpersoner

WWF ger i sin rapport en lång rad tips till politiker, industrier och banker om vad de kan göra för att minska pressen på våtmarkerna. Dessutom har de med råd till privatpersoner som vill minska sin belastning:

• Berätta för andra om vikten av friska sötvattensekosystem och riskerna med förvärrad vattenbrist, översvämningar och föroreningar.
• Minska överkonsumtion av animaliska produkter och välj hellre växtbaserade livsmedel.
• Delta i lokala sanerings- och återställningsinsatser runt
floder, sjöar och våtmarker.
• Försök påverka företag och politiker att ta större hänsyn till vattenförvaltning.

Läs även

• FN: 10 miljoner kvadratkilometer natur måste återställas
Ännu ett rekordår för dammrivning i Europa
Naturföreningar: Sveriges vattenkraft måste miljö­anpassas
Professor i biologisk mångfald: Sverige håller på att halka efter ordentligt

Källor: WWF EU och rapporten The High Cost of Cheap Water

Mer att läsa