Gå till innehållet

Förbättrad biologisk mångfald i Englands floder

Sedan 1989 har artrikedomen hos ryggradslösa djur ökat kraftigt i Englands floder.

Det visar en ny studie från UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) som gått igenom 223 300 prover från vattendrag i England mellan 1989 och 2018. Resultatet anses överraskande eftersom Englands floder är några av Europas värst utsatta för avloppsvatten och eftersom undersökningar visat att bland landlevande djur är utvecklingen negativ. Men i sötvatten är alltså situationen en annan.

I snitt har antalet familjer av ryggradslösa djur (exempelvis trollsländor, snäckor, dagsländor och maskar) i de undersökta floderna ökat från 15 till 25 mellan åren 1989 till 2018. Det är en ökning med 66 procent och det beror inte på att det kommit in fler främmande arter. Under samma tidsperiod har antalet främmande arter ökat från 1,0 till 1,3 familjer per plats.

Resultaten kunde ses i de flesta vattendrag oavsett om de låg nära städer eller jordbruk. Floder som utsätts för mycket avloppsvatten och bekämpningsmedel hade färre arter, men även här har situationen förbättrats. Bäst utveckling ses hos arter som är känsliga för miljöföroreningar i floder, exempelvis dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Dessa arter har ökat från i snitt 3 familjer 1989 till 10 familjer 2018.

– Långsiktig övervakning visar en dramatisk förbättring av den biologiska mångfalden av ryggradslösa sötvattensdjur under de senaste 30 åren i alla flodtyper på nationell nivå. Liknande trender observeras också i hela Europa och under de årtionden då förändringar i lagstiftningen kring vattenrening och restaureringsprojekt har införts pådrivna av EU:s politik. Detta tyder på att förbättringar av vattenkvaliteten har varit effektiva när det gäller att få den biologiska mångfalden i sötvatten att återhämta sig. Slutsatsen är att vi med bra lagstiftning, resurser och reglering kan vända nedgången i den biologiska mångfalden, säger huvudförfattaren Andrew Johnson, vetenskaplig chef vid UKCEH.

Läs även

Gränser för en trygg planet har passerats
• Stor studie: Ekologiskt bättre för miljön
Många miljögifter och läkemedel i svenska uttrar
Höga halter PFAS i svenska kräftor

Källor: Science of The Total Environment och UK Centre for Ecology & Hydrology

Mer att läsa