Gå till innehållet

Höga halter PFAS i svenska kräftor

Signalkräfta. Foto: Roger Tabor (USFWS), Public Domain

Svenska kräftor innehåller 5-700 gånger så höga halter av hälsofarliga PFAS-ämnen jämfört med kräftor från andra länder. Det visar laboratorietester som Testfakta låtit utföra.

Testfakta har skickat åtta olika förpackningar med kräftor till ett laboratorium. Tre svenska sorter, samt fem från Turkiet, Spanien och Egypten. Det upptäcktes att i de svenska signalkräftorna fanns det mellan 6 700 och över 14 000 nanogram PFAS-ämnen per kg kräftkött. Det kan jämföras med kräftorna från de andra länderna som låg på mellan 20 och 1 300 nanogram. För dricksvatten ligger det svenska PFAS-gränsvärdet på 100 nanogram (ng) per liter, men Livsmedelsverket vill sänka det till max 4 nanogram per liter. Danmark införde nyligen ett gränsvärde på 2 nanongram.

Värdena är så pass höga att kräftor bör ätas med försiktighet. Testfakta har räknat ut att en person som väger 70 kg inte bör äta med än 3-6 kräftor per vecka. Om de är svenska. Det krävs 64 till nästan 2 000 utländska kräftor för att nå upp i samma nivåer.

Högst halt PFAS-ämnen i testet hade Ullmos signalkräftor från svenska insjöar med 14 062 nanogram (ng) per kilo. Det kan jämföras med 106 ng/kg för Fiskeriets turkiska kräftor och Ullmos egyptiska kräftor som bara innehöll 20 ng/kg.

Åke Bergman, professor emeritus i miljökemi, anser att det krävs ett förbud för tillverkning och användning av alla PFAS-ämnen på global nivå.
– Vad gäller kräftorna tycker jag att man ska begränsa intaget av kräftor med höga PFAS-halter och samtidigt fråga vad man vet om andra miljöföroreningar i de kräftor man köper. Stämmer uppgifterna pekar det på att svensk miljö är mer förorenad än de andra miljöerna där det finns vilda kräftor.

Att vattenlevande djur i Sverige har höga halter PFAS-ämnen kommer inte som en blixt från klar himmel. Tidigare har det varnats för svensk insjöfisk och upptäckts höga halter i uttrar.

Källa: Testfakta

Läs mer

Mer att läsa