Gå till innehållet

Naturföreningar: Sveriges vattenkraft måste miljö­anpassas

I vintras pausade regeringen miljöprövningen av vattenkraften och beställde en undersökning av hur det kan påverka elförsörjningen i Sverige. Naturskyddsföreningen och WWF är kritiska till att inte konsekvenserna för miljön och nyttor med fritt vatten skulle utredas.

Det kan låta märkligt att så kort efter en period med väldigt höga elpriser tala om att ställa högre krav på vattenkraften och till och med föreslå nedläggningar av vissa vattenkraftverk. Men WWF och Naturskyddsföreningen påpekar att av Sveriges över 2 000 vattenkraftverk så kommer 98 procent av effekten och reglerkraften enbart från de 255 största verken. En miljöanpassad vattenkraft ger bara en mycket liten kraftminskning, men stora andra fördelar.

Det finns egentligen inget alternativ. Nuvarande situation innebär att Sverige bryter mot EU:s lagar och regler, och bidrar till att Sverige riskerar EU-böter på grund av regeringens agerande.

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen

Vattenkraft som inte miljöanpassas ger stora skador på unika arter och ekosystem i strömmande vatten. Fiskar och andra djur hindras från att vandra och föröka sig. En av landets mest hotade fiskar drabbas till exempel direkt av de stoppade miljöåtgärderna. I dagsläget är vattenkraften en av de viktigaste orsakerna till att 40 procent av EU:s vatten inte når vattendirektivets krav.

– Det blir missvisande av regeringen att enbart fokusera på vilka konsekvenser omprövningen av vattenkraften får för elproduktionen. Det finns en rad andra nyttor och värden i strömmande vatten som också bör vara med i vågskålen vid beslut om hur vatten ska utnyttjas, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Samhällsekonomisk analys behövs

Strömmande vatten ger en lång rad ekosystemtjänster, men framför allt är det en nödvändighet för många arter, ekosystem och den biologiska mångfalden i älvar, åar och bäckar. 

I sin rapport kommer WWF och Naturskyddsföreningen fram till en rad slutsatser. Bland annat att miljöanpassningen av svensk vattenkraft måste fortsätta för att kunna leva upp till vattendirektivets krav och för att rädda den biologiska mångfalden i rinnande vatten. Dessutom behövs det en samhällsekonomisk analys för att kunna göra rättvisa avvägningar vid miljöprövning av vattenkraften.

– Det är viktigt att samhällsekonomiska värderingsmetoder för ekosystemtjänster tillämpas och att
naturens inneboende värden lyfts fram på samma sätt som sker för sam­hällets behov av elproduktion och elproducenters ekonomiska nyttor, skriver organisationerna.

–  För att uppfylla EU:s vattendirektiv måste Sverige få till stånd miljöprövning och miljöanpassning av vattenkraften nu. Det finns egentligen inget alternativ. Nuvarande situation innebär att Sverige bryter mot EU:s lagar och regler, och bidrar till att Sverige riskerar EU-böter på grund av regeringens agerande. När omprövningen sker måste alla ekosystemtjänster och andra värden i fritt strömmande vatten vägas in, säger Karin Lexén.

Läs även

Starkt hotad fisk drabbas av stoppade miljöåtgärder
• Stor miljöbesvikelse över nya regeringens politik
Domstol stoppar vattenkraftverk – seger för ån
Rekordstor dammrivning överträffade förväntningar för naturen
Liten kraftminskning med miljöanpassad vattenkraft

Källor: Naturskyddsföreningen och rapporten “Porlande bäckar och brusande älvar – värdet i strömmande vatten

Mer att läsa