Gå till innehållet

Rekordstor dammrivning överträffade förväntningar för naturen

Vezins-dammen vid Normandie. Foto: Ikmo-ned, CC BY-SA 3.0

De stora vattenkraftverksdammarna orsakar stora ingrepp i naturen och förstör för många vattenlevande djur och växter. När dammar rivs går dock återhämtningen oväntat fort.

De höga betongmurarna vid dammarna hindrar bland annat laxar från att återvända till sina lekområden där de förökar sig och det är ett både utbrett och stort problem. Vandrande fiskar har minskat med hela 93 procent i Europa. Det är inte så konstigt när det beräknas finnas nästan en halv miljon övergivna vattenkraftverk i Europa som fortfarande blockerar vattendrag, enligt European Rivers Network.

2019 inleddes det största dammrivningsprojektet hittills i Europa. Den 35 meter höga dammen Vezins vid floden Sélune i Frankrike revs ut tillsammans med en annan damm. Sammanlagt frigjordes 90 kilometer vattendrag. Sedan dess har forskare från France’s National Institute for Agricultural Research (INRAE) undersökt effekterna genom att räkna och mäta fiskar och insekter i området och de har, precis som tidigare studier visat, förvånats över de positiva resultatet.

Forskaren Jean-Marc Roussel beskriver effekterna så här för France24:

– Sättet som floden återuppstått är ett så viktigt budskap om hopp. Just när du tror att allt går fel med miljön, kan du ibland få ett tecken, ett tydligt exempel på att naturen kan återta ett område och det tycker jag är väldigt tröstande.

Det finns också exempel på moderna, miljöanpassade dammar som är betydligt lägre och som har två stora portar som kan låta laxarna passera under deras migration. Exempelvis vid Poutes i Frankrike, där vattenkraftverket stängs ned två gånger per år för att skydda laxarna. Sammanlagt minskas produktionen just här med 15 procent, men vinsterna för naturen är stora.

Tillståndet dåligt i svenska vattendrag

I Sverige är bara ungefär 10 procent av vattendragen opåverkade av mänskliga aktiviteter och hälften av våra sjöar och två tredjedelar av vattendragen har inte ”god ekologisk status”. Det anses till och med bli en utmaning att klara framtida dricksvattenförsörjning i Sverige och enligt Naturskyddsföreningens genomgång är vattenkraftens miljöpåverkan en av de största anledningarna.

Över 90 procent av Sveriges 2 100 vattenkraftverk och 10 000 dammar saknar fiskvägar. Det stänger ute vandrande fiskar från sina lekområden, torrlägger älvfåror och stoppar strömmande vatten – en viktig livsmiljö för många arter. För vissa fiskar, som är helt beroende av att vandra mellan sött och salt vatten, såsom lax och ål, har det fått förödande konsekvenser, enligt Naturskyddsföreningen.

Enligt Älvräddarna skulle en miljöanpassning av svensk vattenkraft kunna innebära att det tappas 3-6 TWh under ett år, men varje år varierar vattenkraften med 15-20 TWh beroende på om det är torrår eller våtår. Organisationen menar att vinsterna för miljön överväger förlusterna i elproduktion.

2019 skrev över 6 000 forskare ett öppet brev till EU:s politiker om vikten av att stärka skyddet för våra vattendrag och skynda på miljöanpassningen. I mars 2022 röstade C, SD, M och KD igenom en paus av miljöanpassningen av svensk vattenkraft, trots kritik från EU och naturorganisationer.

Källa: France24

Mer att läsa