Gå till innehållet

Domstol stoppar vattenkraftverk – seger för ån

Sävarån vid Sävars kraftverk. Foto: Christer Borg

Mark- och miljödomstolen i Umeå avslår ansökan om tillstånd för Sävars kraftverk i Sävarån i Umeå kommun. Älvräddarna ser beslutet som en seger åns ekosystem.

Det är Umeå Energi AB som fått avslag på sin ansökan om vattenverksamhet vid Sävar kraftverk i Sävarån, Umeå kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning.

– Sävarån är skyddad på samma vis som våra nationalälvar, och det tog domstolen fasta på. Kraftverkets drift orsakar mer än obetydlig påverkan, då ska inte tillstånd meddelas. Även den samhällsekonomiska bedömningen anser domstolen faller ut till sökandes nackdel, då de positiva effekterna är lägre än de negativa för biologisk mångfald och ekosystemet, skriver Älvräddarna i en kommentar till domen.

Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna, påpekar att det inte var någon “promenadseger” i rätten och att det kommit helt motsatta domslut i exempelvis Kroknäs kraftverk i samma å eller i Lobonäs i biflöde till skyddade delen av Voxnan.

I våras röstade C, SD, M och KD igenom en paus av miljöanpassningen av svensk vattenkraft, trots kritik från både EU och naturorganisationer.

Källor: Pressmeddelande från Älvräddarna och Umeå tingsrätt

Mer att läsa