Gå till innehållet

Starkt hotad fisk drabbas av stoppade miljöåtgärder

Det finns troligen färre än 100 lekmogna havsnejonögon kvar i Sverige och den hittas bara i ett fåtal svenska vattendrag. Nu drabbas den starkt hotade arten även av regeringens pausade miljöåtgärder.

Den uråldriga fisken havsnejonöga har en komplicerad livscykel. Den leker i strömmande vatten på grusbäddar i sötvatten där honan lägger flera hundra tusen ägg. Äggen täcks med grus, varefter de vuxna djuren dör. Efter 10-12 dygn kläcks äggen och de små linålarna försöker ta sig till vatten med mjukare bottnar. Där gräver de ner sig och lever på att filtrera vattnet. De växer långsamt och det tar 6-8 år innan de börjar omvandlingen till att bli vuxna nejonögon, vilket tar ytterligare ett år. Därefter övergår de vuxna fiskarna till att parasitera på stora fiskar.

I Sverige är havsnejonöga listad som starkt hotad och hoten består främst av utbyggnad och reglering av vattendrag. Exempelvis vattenkraftverk som förhindrar att fiskarna når sina lekområden. För att förbättra situationen skulle fler vattenkraftverk och reglerade vatten behöva få fria vandringsvägar, men när regeringen stoppade miljöprövningen av vattenkraften och kraftigt sänkte miljöbudgeten för naturvård så ser det allt mörkare ut för urtidsfisken.

Johan Kling på Havs- och vattenmyndigheten säger till Ekot att det är kritiskt läge för många av de utsatta arterna i våra vattendrag och att åtgärder för att rädda dem hade behövts nu.
– En del av de åtgärder som behövs är vandringsvägrar och bra miljöer för havsnejonöga att växa upp i, säger han.

I dagsläget verkar det finnas färre än 100 lekmogna havsnejonögon kvar i Sverige och de hittas bara i fyra vattendrag. Det kan jämföras med att det 2008 uppskattas finnas någonstans mellan 1 200 och 2 500 individer kvar. 2020 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om ett åtgärdsprogram för havsnejonögat med olika insatser för att försöka rädda fisken, som samtidigt skulle gynna andra arter.

Några av åtgärderna som föreslås:
• Återskapa fria vandringsvägar till lek- och uppväxtområden
• Återskapa och förbättra lek- och uppväxtområden
• Skydd av viktiga livsmiljöer
• Information och kunskapshöjande åtgärder riktat mot myndigheter, fiskare, markägare och privatpersoner

Läs även

Källa: Ekot

Mer att läsa