Gå till innehållet

Budgeten för värdefull natur kapas hårt

Skyddad natur. Foto: Erik Hansson

Regeringen minskar budgeten för skydd av och åtgärder för värdefull natur med en nästan en tredjedel respektive nästan hälften under 2023. Det kommer få stora konsekvenser.

Naturvårdsverket meddelar att den rejäla kapningen av budgeten med nästan 1,5 miljarder kronor bland annat kommer leda till betydligt färre skötselinsatser, färre insatser för att bevara hotade arter och försämrat underhåll av vandringsleder, utsiktsplatser, grillplatser med mera. Det blir inte heller några nya projekt inom den populära lokala naturvårdssatsningen (LONA). Markägare som vill skydda värdefulla miljöer kommer nu få vänta på ersättning och färre områden kommer kunna skyddas.

Dessutom kommer budgetslakten göra väldigt många personer på landsbygden bli arbetslösa.

– Förutom konsekvenser för värden kopplade till biologisk mångfald och friluftsliv skapar anslagen sysselsättning över hela landet hos entreprenörer, konsulter och myndigheter. Nedskärningarna innebär att cirka 1 000 årsarbetstillfällen försvinner under 2023, varav många finns bland entreprenörer på landsbygden, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Anslaget för skydd av värdefull natur minskas med nästan en tredjedel (32 procent) jämfört med 2022 och åtgärder för värdefull natur halveras nästan (en minskning med 45 procent).

För länsstyrelsen i Skåne innebär budgetnedskärningen till exempel att de går från fjolårets budget på 74 miljoner kronor till enbart 24 miljoner kronor 2023, rapporterar Dagens Nyheter.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa