Gå till innehållet

Havsnejonöga hittas nu bara i fyra svenska vattendrag – räddningsplan lanserad

Det ser mörkt ut för fisken havsnejonöga. Vid en inventering 2019 hittades arten bara i fyra vattendrag i hela Sverige. Nu har ett åtgärdsprogram tagits fram för att rädda arten.

Havsnejonöga, som ofta kallas för en urtidsfisk, hotas bland annat av utbyggnad och reglering av vattendrag. Något som är aktuellt just nu när Kungsbacka vill bygga en bro i en av de få livsmiljöer där fisken finns kvar i Sverige. Expressen skriver mer om fallet under den typiska rubriken “Urtidsfisk hotar nytt brobygge“.

Förutom av exploateringar hotas havsnejonögat av att det råder brist på stora fiskar längs västkusten. Havsnejonögat har nämligen en ganska komplicerad livscykel.

Den leker i strömmande vatten på grusbäddar i sötvatten där honan lägger flera hundra tusen ägg. Äggen täcks med grus, varefter de vuxna djuren dör. Efter 10-12 dygn kläcks äggen och de små linålarna försöker ta sig till vatten med mjukare bottnar. Där gräver de ner sig och lever på att filtrera vattnet. De växer långsamt och det tar 6-8 år innan de börjar omvandlingen till att bli vuxna nejonögon, en process som tar ca ett år. Därefter övergår havsnejonögat till att parasitera på stora fiskar.

Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten har varnat för att havsnejonögat riskerar att försvinna helt från svenska vatten på grund av en dramatisk minskning. På lite drygt en generation verkar det svenska beståndet ha minskat från mellan 1 200 och 2 500 individer till att 2019 bestå av färre än 100 lekmogna havsnejonögon. De är dessutom väldigt koncentrerade och finns bara i två vattendrag i Halland och två i Västra Götaland.

– Om vi inte lyckas bryta den negativa trenden riskerar havsnejonögat att dö ut i Sverige. Det skulle vara ett stort misslyckande, säger Michael Diemer, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Nu har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om ett åtgärdsprogram för havsnejonögat med olika verktyg för att försöka rädda fisken och samtidigt även gynna andra arter.

Några av åtgärderna som föreslås:
• Återskapa fria vandringsvägar till lek- och uppväxtområden
• Återskapa och förbättra lek- och uppväxtområden
• Skydd av viktiga livsmiljöer
• Information och kunskapshöjande åtgärder riktat mot myndigheter, fiskare, markägare och privatpersoner

Läs även:
Fisken havsnejonöga nära att utrotas i Sverige
• Rekordlåga nivåer för flera fiskarter på västkusten
• Stora fiskar är oerhört viktiga för fiskpopulationer

Källa: Havs och vattenmyndigheten

Mer att läsa