Gå till innehållet

Liten kraftminskning med miljöanpassad vattenkraft

Stornorrfors kraftverk i Umeälven.

Stornorrfors kraftverk i Umeälven. Foto: Tage Olsin, CC BY-SA 2.0.

Minskad kraft på ungefär 3 procent per år – så lite skulle det kosta att kraftigt öka den biologiska mångfalden i landets vattenkraftstörda älvar.

Vattenkraft har återigen blivit en het fråga. SVT:s uppmärksammade serie ”Fiskarnas rike” och reportaget om ålen i Uppdrag granskning har den senaste tiden visat upp de frågor som flera miljöorganisationer i Sverige kämpar för – att många av våra vattendrag är i dåligt skick och att fiskar och andra djur lider av vattenkraft som inte är miljöanpassad. Älvräddarna har dessutom startat en kampanj och namninsamling för att få politiker att agera.

Bakgrunden är att i dagsläget är bara ungefär 10 procent av svenska vattendrag opåverkade av mänskliga aktiviteter och över 90 procent av Sveriges 2 100 vattenkraftverk och 10 000 dammar saknar fiskvägar. Det innebär att vandrande fiskar stängs ute från sina lekområden, älvfåror torrläggs och strömmande vatten stoppas. För vissa fiskar, som är helt beroende av att vandra mellan sött och salt vatten, såsom lax och ål, har det fått förödande konsekvenser, enligt Naturskyddsföreningen och i Europa har vandrande fiskar minskat i antal med 93 procent.

Ny studie på Umeälven

Forskare från Umeå universitet har tittat på hur stor del av produktionen som skulle minska om vattenkraften anpassas för att ta hänsyn till att göra mindre skada på den biologiska mångfalden i landets älvar. Studierna har utförts i Umeälven.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén, som nyligen har doktorerat på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Genom att leda 1-12 procent av flödet till torrfåror och skapa fiskvägar skulle den årliga produktionen bara minska med 3,1 procent. Men livsmiljöerna för färskvattensarter så som harren skulle mer än tredubblas och ytan med strandkantsväxter skulle öka med ungefär 66 procent. I dagsläget har Umeälven bara kvar tolv procent av strandvegetationen jämfört med orörda förhållanden som den fritt strömmande Vindelälven.

– Våra resultat indikerar att miljöreducering med fortsatt vattenkraftproduktion också skulle vara möjlig i andra hårt reglerade flodsystem, även om storleken på förväntad begränsning kan variera beroende på lokala förhållanden, skriver forskarna i sin rapport.

Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.

Källor: Water Resources Research och Umeå universitet

Mer att läsa