Gå till innehållet

Ännu ett rekordår för dammrivning i Europa

För andra året i rad slås det rekord i hur många vattendrag som frigjorts från dammar i Europa.

I fjol rapporterade vi om hur projektet Dam Removal Europe kunde redovisa ett rekordbra år 2021 med 239 rivna hinder i Europas floder och åar. Det rekordet stod sig bara ett år. 2022 frigjordes hela 325 floder – en ökning med 36 procent. Återigen var det Spanien som stod för den största andelen med Sverige som tvåa.

– Med tanke på den senaste utvecklingen inom EU:s klimatpolitik och kommissionens förslag till en lag om naturrestaurering är det viktigt att fortsätta att lyfta fram dammrivning som ett viktigt verktyg för att återställa ekosystemen, skriver Dam Removal Europe.

Organisationen ser också med glädje på att det är en tydlig trend att dammrivningar allt oftare har börjat användas som en metod för att återställa naturen runt om i Europa.

Det återstår dock mycket arbete.Sammanlagt beräknas det finnas minst 150 000 gamla, otjänliga och “meningslösa” hinder som stoppar Europas floder och därmed drabbar många av de djur som behöver fria vattendrag.

Behovet av hjälp är dessutom fortfarande stort för de 51 procent av världens fiskar som lever i sötvatten, enligt rapporten ”World’s forgotten fishes”. En tredjedel av dem är klassade som hotade på den globala rödlistan och 14 procent anses antingen ”akut” eller ”starkt” hotade. Den biologiska mångfalden i sötvatten beräknas minska dubbelt så snabbt som i våra hav eller skogar. Vandrande fiskarter har minskat med 76 procent och stora fiskarter med hela 94 procent sedan 1970.

Läs även:

• Nya dammrivningar återskapar 386 km vattendrag i Europa
• Rekordstor dammrivning överträffade förväntningar för naturen
• Damm i Helsingfors ska rivas – fiskar återfår å
• Framgångsrikt projekt i Finland tar bort hinder från floder
• Allt värre situation för världens sötvattensfiskar
• Vandrande fiskar har minskat med 93 procent i Europa

Källa: DamRemoval.eu

Mer att läsa