Gå till innehållet

Rekordmånga dammar revs i Europa 2021

Floden Baunach i Tyskland är en av de vattendrag som frigjorts under 2021. Foto: Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0

Aldrig tidigare har så många vattendrag frigjorts från dammar i Europa och allt fler länder engagerar sig.

Ökningen, som presenteras i rapporten “Dam Removal Europe Annual report 2021”, beror förvisso delvis på ökad inrapportering, men de sju organisationerna bakom sammanfattningen vittnar också om ett kraftigt ökat intresse. Inte minst i Spanien.

2020 revs sammanlagt 101 dammar i Europa. Under 2021 frigjorde enbart Spanien 108 vattendrag och sammanlagt i Europa revs 239 hinder 2021 i 17 länder. Näst bästa landet blev Sverige med 40 befriade vattendrag, följt av Frankrike med 39 och Finland med 16.

– Att riva dammar är det mest effektiva verktyget för att återskapa fria floder fulla med fiskar. Det här verktyget borde användas överallt i Europa, med start i alla gamla och onödiga hinder som inte längre används och som inte har någon ekonomisk funktion, säger Herman Wanningen, ordförande för World Fish Migration Foundation.

Även om trenden nu verkar vända och det slogs rekord 2021 så går det inte lika enkelt överallt att genomföra dessa förbättringar för flodernas ekosystem. Mycket arbete återstår. Sammanlagt beräknas det finnas minst 150 000 gamla, otjänliga och “meningslösa” hinder som stoppar Europas floder.

– Det är tydligt att vi bara är i början av skiftet mot att riva dammar och ämnet är fortfarande kontroversiellt i många länder, skriver organisationerna i sin rapport.

Behovet av hjälp är fortfarande stort för de 51 procent av världens fiskar som lever i sötvatten, enligt rapporten ”World’s forgotten fishes”. En tredjedel av dem är klassade som hotade på den globala rödlistan och 14 procent anses antingen ”akut” eller ”starkt” hotade. Den biologiska mångfalden i sötvatten beräknas minska dubbelt så snabbt som i våra hav eller skogar. Vandrande arter har minskat med 76 procent och stora arter med hela 94 procent sedan 1970.

Källa: DamRemoval.eu

Mer att läsa