Gå till innehållet

Förlust av insekter ökar risk för omfattande skadedjurs­angrepp

Forskare i Tyskland har tidigare visat att förlusten av insekter kan uppgå till så mycket som två tredjedelar, sett till biomassa (sammanlagd vikt). Nu har ett forskarlag undersökt vad en sådan minskning får för konsekvenser för ekonomiskt viktiga ekosystemtjänster.

Insekter och andra ryggradslösa djur är en viktig grund som våra ekosystem vilar på. De utgör ungefär 75 procent av världens kända arter och de står för viktiga funktioner som pollinering av växter, nedbrytning av döda organismer och naturlig kontroll av skadeinsekter, exempelvis i form av nyckelpigor som äter bladlöss. Det är dessa ekosystemtjänster som forskare från German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) och Leipzig University räknat på.

De gjorde sina simuleringar och tester på 24 olika gräsmarker och utifrån tre olika scenarion; att de ryggradslösa djurens biomassa var 100 procent, 36 procent och 0 procent. Det vill säga kvar på samma nivåer som innan 2008, samt efter den kraftiga minskning på minst 64 procent mellan åren 2008 och 2017 som en annan tysk studie visat.

Ökad risk för explosionsartad ökning av “skadedjur”

Resultaten visar att när de ryggradslösa djuren försvann så ökade också risken för explosionsartad ökning av antalet bladlöss (försämrad naturlig skadedjursbekäpning). Försämrad biologisk mångfald ger ökad risk för utbredda skador på växtlighet och grödor. Det blev också kraftigt försämrad nedbrytning när färre djur äter växter och löv, vilket bidrar till jordmånen och kollagringen. Växtligheten fick också tydligt försämrad halt av kväve och kol, vilket kan försämra jordmånen ytterligare.

Forskarna skriver att deras resultat visar att “omedelbara bevarandeåtgärder är nödvändiga”, men också att lagar kan få stor effekt. Det finns till exempel bevis för att insektspopulationerna i sötvatten har ökat efter Clean Water Act, som ställde krav på minskade utsläpp i USAs vattendrag.

– Omedelbara skyddsåtgärder kan vända utvecklingen när det gäller att skydda mångfalden av ryggradslösa djur och viktiga ekosystemfunktioner, säger Nico Eisenhauer, huvudförfattare till studien och forskare vidLeipzig University.

Läs även

Flera nya modeller vill mäta och prissätta biologisk mångfald
• Både bin och fåglar behövs för bra kaffeskörd
• “Vi måste inse att insekter är livsviktiga och ändra hur vi pratar om dem”
70 insektsforskare varnar för klimatkrisens konsekvenser
Bekämpa bladlöss på naturlig väg
Var tredje blomfluga i Europa är hotad

Källor: German Centre for Integrative Biodiversity Research och Current Biology

Mer att läsa